30-01-12

BBC Three-tv presenteert een onderzoek naar het antwoord op de vraag: waarom wil slechts één Britse homoseksuele voetballer voor zijn geaardheid uitkomen

Amal Fashanu presenteert op BBC Three.

Op maandag 30 januari, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd, biedt de Britse televisiezender BBC Three een programma over een heikel thema: Britain's gay footballers. Amal Fashanu onderzoekt hoe het toch komt dat er tussen de vijfduizend professionele voetballers in Groot-Brittannië tot dusver slechts één is die openlijk voor zijn homseksualiteit uitkomt: haar neef Justin.

Je zou nog, in een zwakke poging tot verklaring van het fenomeen, tot de conclusie kunnen komen dat geen van allen wil riskeren dat die doodenge homo-uit-de-kast begeleider uit Nederland hen komt teisteren. Het feit dat die Arie B. zich in onze contreien over dat thema en de daarbij behorende mensen heeft ontfermd, is toch alleen maar een goede reden om je ─ zodra de man binnen een straal van honderd kilometer je woonst pook maar dreigt te benaderen ─ je snel en vakbekwaam in een gepantserde kluis op te sluiten. De kast in, als het ware.

26-01-12

Het fenomeen wonderkinderen in de muziek was onder meer thema bij Neerlands 'Pauw en Witteman'

Slechts zelden neem ik de tijd om naar het programma Pauw en Witteman te kijken, en daarvoor bestaat een hele reeks redenen, die er in het kader van deze site niet toe doet. Soms wil ik, als ik tijdig van tevoren weet dat het thema muziek aan bod komt, wel een uitzondering maken op die inmiddels tot regel verheven afstandelijkheid.

Valentina Lisitsa in 2010.

Gisteren lieten de heren  een sublieme pianiste ─ Valentina Lisitsa (geb. 1973) ─ aan het eind van de uitzending een compositie van Frédéric Chopin (1810-1849) spelen, op een K.Kawai-vleugel, welk merk sedert 1986 in ons land beschikbaar is. Zij deed dat met een grandeur, die op alle fronten respect afdwong. Van dat ooit wonderkind is waarlijk iets terechtgekomen. Dat is echter bij lange na niet altijd het geval. De verwachting aan deze kant ─ althans bij de kennis van dit moment ─ is dan ook dat van de in korte bijdragen getoonde piepjonge pianoreusjes, er één ─ een meisje van vijf jaar ─ zal doorstoten naar de wereldpodia.
Eén van de andere gasten in de aflevering van PenW van woensdag 25 januari ─ een comedy-personage met de naam Tijl Beckand ─ was, terecht en in positieve zin, verbijsterd dat kinderen van die leeftijd zulke prestaties konden leveren. Vervolgens trok hij een vergelijking naar iemand die zo jong een volwassen rol in een film zou spelen. Weliswaar gaat elke vergelijking min of meer mank, maar in deze context diene men één onwrikbaar gegeven niet uit het oog te verliezen: wonderkinderen bestaan alleen op het gebied van schaken, wiskunde en muziek, en dat komt doordat deze drie één factor gemeen hebben: de abstractie. Je hoeft geen ─ eveneens door Tijl Beckand (geb. 1974) genoemde ─ intense levenservaring te hebben om op één van de drie hierboven genoemde terreinen, al heel jong en zonder levenservaring, hoogwaardige prestaties te leveren. Wil je een indringende roman van enig literair niveau schrijven, dan gaat dat niet zonder zeer persoonlijke levens-pijn en dito vreugde in ruime mate te hebben ondergaan. 

Tijl Beckand in mei 2010.

Een ander element in dit geheel is de vraag of iemand die nu als vijfjarige een pianowerk ten beste geeft, en dit op zijn dertigste op dezelfde manier doet, nog een aanvaardbaar uitvoerend kunstenaar is. Dat vijfjarige meisje op een video in PenW speelde een stuk van Papa Bach (1685-1750), en dat vergt technisch zo het één en ander, maar gevoelsmatig weer veel minder doordat de techniek hierin domineert.
Ooit was ik bij het optreden van een veertienjarige, die ook als wonderkind werd gepresenteerd: zij speelde het Vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) ─ nee, zij trachtte een interpretatie van dat opus, en daaruit bleek dat haar optreden, op z'n zachtst gezegd, zeer prematuur was. Wat er van het meiske is geworden? Geen idee: ik ben haar naam sedertdien niet meer tegengekomen. Dat betekent niet dat ze nu niet een verdienstelijke violiste is geworden, maar bij de beteren hoort ze nog steeds niet. De omgeving van zulke wonderkinderen is echter maatgevend voor hun verdere ontwikkeling. Muziek spelen alleen is fnuikend. Die kinderen moeten ook en vooral kind zijn, anders worden het wonder(baar)lijke wezentjes die geheel en al wereldvreemd zijn en dat meestentijds ook blijven.

Thomas Mann als jongeman.

Men leze derhalve nog eens het verhaal Das Wunderkind uit 1914 [1] van Thomas Mann (1875-1955). De protagonist in die novelle kan weliswaar heel goed spelen, met speelgoed daarentegen kan hij niets beginnen.
__________

[1] Zo'n halve eeuw geleden is dit verhaal ─ samen met Das Eisenbahnunglück van dezelfde schrijver ─ op een langspeelplaat uitgegeven door Deutsche Grammophon, beide gelezen door Thomas Mann zelf.

25-01-12

Gedichtendag en uitreiking VSB-Poëzieprijs in Nicolaïkerk te Utrecht

Top Nicolaïkerk
te Utrecht.

Deels nog voorafgaande aan de Gedichtendag wordt in het NTR-programma Morgen Gedichtendag ─ dat op woensdag 25 januari, 's avond laat, om 23:50 uur, via Nederland 2-tv wordt gestart, en tot in de nacht van donderdag 26 januari doorloopt tot 00:25 uur ─ aandacht besteed aan de uitreiking van de VSB- Poëzieprijs, de meest vooraanstaande poëzieprijs die ons land (nog) rijk is. Deze wordt toegekend aan de beste bundel gedichten in het Nederlands.
Vanuit de Nicolaïkerk in Utrecht wordt 
door Isolde Hallensleben verslag gedaan van deze uitreiking. Er zijn vijf genomineerden: Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter. Wie ook de winnar wordt, zij of hij wordt overladen met de som van vijfentwintig duizend euro.

16-01-12

Met de huidige stand van zaken binnen de biotechnologie kan de mens voor Schepper spelen

'Horizon' is een wetenschappelijke documentaireserie van de Britse televisiezender BBC Two, die de nieuwere ontwikkelingen binnen de biotechnologie als thema heeft.
In de aflevering die op dinsdag 17 januari van dat programma wordt gepresenteerd tussen 22:30 uur en 23:30 uur onze tijd, krijgen we uitgelegd dat de biotechnologie inmiddels zover is voortgeschreden dat er uit twee verschillende dieren één nieuwe diersoort kan worden gecreëerd. Tevens is het heden ten dage mogelijk om, met behulp van machines, emoties in het menselijk brein te sturen.
Playing God luidt de titel van de aflevering in kwestie.

11-01-12

Fascistische tendensen verspreiden zich razendsnel in Europese landen

De Franse filosoof

Bernard-Henri Lévy.

Foto uit 2008.

Hoe fascistoïde of regelrecht fascistisch kan een regering van een tot de Europese Unie behorend land zich opstellen zonder dat men in Brussel daartegen maatregelen neemt? Dezer dagen vallen twee, zich uitzonderlijk kwalijk gedragende, regeringen extra in het oog door wel heel speciale maatregelen.


Estland

Hoe gestoord moet je als regeringsleider zijn om een voorstel serieus te nemen waarin leden van de tijdens de oorlog tot de Waffen-SS behorende wezens op twee benen, thans officieel, want per wet (sic), als Vrijheidsstrijders moeten worden neergezet? In Estland zijn de voorbereidingen daartoe in volle gang. Zoiets hoort voldoende te zijn om zo'n land uit de Europese Unie te zetten.


Hongarije

In het Duitse dagblad Die Welt van heden vraagt de Franse dandy-filosoof Bernard-Henri Lévy zich af waarom de Europese Unie het accepteert dat de Hongaarse regering fascistoïde maatregelen neemt, die op termijn slechts één doel hebben: de ontmanteling van Europa.

Europa verkeert, in diverse opzichten, in een diepe crisis. Maar één ding is heel zeker: als het de ogen blijft sluiten voor tendensen, die uit alle macht en met alle kracht dienen te worden bestreden, dan raakt het doel van al die in het verleden levende, want in een bruin moeras zich rondwentelende, politici ─ Europa tot en met het beenmerg te vernietigen ─ steeds dichterbij en zullen opnieuw de beesten uit de afgrond hun destructiedrift tot in detail kunnen botvieren.

04-01-12

Bondspresident Christian Wulff moet aftreden, desnoods onder dwang

Het is nog maar een paar dagen geleden dat de tegenstanders van de Duitse Bondspresident Christian Wulff van mening waren dat een aftreden van deze post meer schade voor de staat met zich zou meebrengen dan voordelen, al groeide ook toen het aantal mensen dat vond dat het inmiddels wel meer dan genoeg was met zijn malversaties. Niet alleen een privé-krediet tegen heel speciale voorwaarden was al enige tijd het centrale punt van kritiek, steeds meer werd er bekend en per plakje gaf de president dat toe wat inmiddels door de Duitse media publiek gemaakt was. "Salamitechniek", heet zoiets.

Die gedachte van schade voor de staat is uiteraard baarlijke nonsens, aangezien de man geen leidende, maar een ceremoniële functie in de dagelijkse politiek vervult, al zou hij dat zelf graag anders zien.

Nu we echter ook weten dat hij dreigementen heeft geuit in de richting van de hoofdredactie van het ─ weliswaar meest weerzinwekkende ─ Duitse dagblad BILD, en daarnevens aan leidende figuren binnen de uitgeverij van die 'krant', is ook de Duitse Journalistenbond in het geweer gekomen. Nauwelijks zijn velen, die tot enkele dagen geleden die president door dik en dun hebben verdedigd, van die schrik bekomen, toen gisteren bekend werd dat dit de redactie van Die Welt am Sonntag ─ eveneens een krant uit de stal van Axel Springer ─ eveneens is overkomen. Nu is voor tal van politici uit de eigen rijen van Wulff ─ die Schafskleider draagt: hij huichelt immers om het leven als hij zegt dat persvrijheid (welke hij hoogst persoonlijk om zeep wilde helpen) het hoogste goed in de staat is ─ niet meer doenlijk de man nog langer de hand boven het hoofd te houden.

Wil de Bondsrepubliek Duitsland nog langer voor betrouwbare partner binnen de Europese context doorgaan, dan is het de hoogste tijd dat Bundeskanzler Angela Merkel en President Lammert van de Bundestag (de Duitse Tweede Kamer), evenals de president van de Bundesrat (de Duitse Eerste Kamer) er alles aan zullen doen om Wulff tot aftreden te dwingen: rechtstreeks of met zachte, onderhuidse dwang.

Een enquête van het Duitse dagblad Frankfurter Rundschau (onder de eigen lezers, abonnees en de mensen die de krant op internet raadplegen) van heden laat zien dat 86% van de mensen die eraan hebben deelgenomen, van mening zijn dat Christian Wulff onmiddellijk dient af te treden.

Het is zo ongeveer de enige fatsoenlijke daad die men redelijkerwijs binnen deze context nog van de man mag verwachten. En anders moet hij zo spoedig mogelijk worden afgezet.

__________

Afbeelding: Christian Wulff, Bundespresident BRD. Officiële foto van het Bundespräsidalamt: Bondspresident Wullf in de werkkamer van Schloss Bellevue.

02-01-12

Diverse aspecten van Geloven in de serie 'Belief', deze week 's avonds op BBC Radio 3

Gedurende de vijf werkdagen van de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari wordt door de Britse cultuurzender een programma van een half uur uitgezonden onder de titel Belief.

Op maandag 2 januari kunt u in genoemde dertig minuten luisteren naar een interview met Rupert Sheldraka (geboren 1942) over de relatie tussen wetenschap en religie. (Uitzending is tussen 22:30 uur en 23:00 uur.)

De Brits-Iranese komiek en acteur Omid Djalili (geboren 1965) geeft op dinsdag 3 januari een interview over het geloof. (Uitzending tussen 22:30 uur en 23:00 uur onze tijd.)

Op woensdag 4 januari wordt opnieuw een interview uitgezonden: deze keer met romancière en dramaschrijfster Stella Duffy (geboren 1963 te Londen) over haar katholieke jeugd in Nieuw-Zeeland, alsmede over haar bekering tot het boeddhisme.(Uitzending tussen 23:00 uur en 23:30 uur onze tijd.)

Choreograaf Akram Khan spreekt op donderdag 5 januari over de invloed van zijn moslim-opvoeding op zijn werk. (Uitzending tussen 22:30 uur en 23:00 uur.)

De serie wordt op vrijdag 6 januari afgesloten door een interview met biochemicus Denis Alexander, over de relatie tussen zijn christelijke geloof en de wetenschap.
(Uitzending tussen 22:15 uur en 22:45 uur.)

Afbeeldingen
1. Celbioloog Rupert Sheldraka.
2. Schrijfster Stella Duffy.
3. Choreograaf Akram Khan.

30-09-11

Neerlands straatsymfonieorkest Ricciotti Ensemble komt in de nieuwe editie van het Guinness Book of Records

Dertien optredens op één dag

Doordat het Ricciotti Ensemble op één dag ─ 14 mei 2011 ─ dertien optredens, verspreid over Nederland, heeft verzorgd, is er sprake van een heel bijzonder record, en daarom mag dat straatsymfonieorkest zich vanaf nu beschouwen als wereldrecordhouder Most symphonic concerts in 24 hours. Daarmee heeft het ensemble zichzelf overtroffen door het eigen record uit de zomer van 1997 te verbeteren. Toen werden de plaatsen in Friesland aangedaan waar in een enkele winter de Elfstedentocht wordt gehouden.

De optredens op 14 mei zijn alle op bewegende beelden vastgelegd; dat filmmateriaal werd naar New York gezonden. Een week geleden, tijdens de nachtelijke uren van 22 op 23 september zijn de verlossende woorden gesproken: Ricciotti heeft een wereldrecord gevestigd en zal daarom worden opgenomen in de eerstvolgende editie van het Guinness Book of Records.


Minimaal twintig minuten

De optredens op bovengenoemde datum speelden zich tussen de Veluwe ─ waar een Vroege Vogel Concert werd gegeven ─ tot in de in Amsterdam gevestigde klimhal van Mountain Network. Daartussen speelde het orkest op elf andere plaatsen in den lande: variërend van een stationshal tot en met een asielzoekerscentrum, en in een filiaal van een internationaal vermaarde meubelketen. In de hoofdstad werd eveneens geconcerteerd op de Dam, voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Alle optredens hebben minimaal twintig minuten geduurd.

23-02-11

Khadaffi wil blijven ten koste van alles. Het ongrijpbare Libië aan de rand van de afgrond

Moeammar al-Khaddafi,
een Beest uit de Afgrond.

Het ongrijpbare van Libië
Ieder die ogen en oren heeft, en enigermate situaties kan inschatten, respectievelijk analyseren op basis van gegevens welke verder reiken dan zijn neus lang is, begrijpt dat het recente charme-offensief van de Libische leider Moeammar al-Khaddafi richting het westen door politiek opportunistische motieven is ingegeven en niet omdat plotselinge vriendelijke uitingen ten opzichte van datzelfde westen hun oorsprong vinden in oprechte gevoelens: koele berekening is wat hem drijft. Zelfs extreme krankzinnigen — en tot die categorie behoort die kolonel, en dat bewijst hij steeds opnieuw — kunnen heel goed hun eigen belang in het oog houden.
Dat bleek enige jaren geleden reeds in de Lockerbie-kwestie: zodra Khaddafi in al te gevoelig vaarwater terechtkomt, past hij zijn strategie aan. Hoewel er altijd goedgelovigen zullen blijven, die — uit welke overwegingen dan ook — menen dat het om aanpassingen ten faveure van Europa en de VS gaat, is zulk gevoelen of wensdenken niets anders dan voorbijgaan aan de realiteit. Voor diegenen zou je het bijna verplicht gesteld willen zien om eens nader kennis te nemen van enige feiten omtrent de man in kwestie en de staat die hij en zijn familie in de greep houden. Er bestaat objectieve literatuur over land en volk en degenen die er aan de macht zijn.

Gerbert van der Aa reed door Libië
In het verleden jaar verschenen, doch nu weer hyper-actuele boek van Gerbert van der Aa wordt een reeks indrukken geschetst die de auteur — hij was een van de zeer weinige opdeed tijdens zijn tienduizend kilometer lange tocht door Libië, in een oude terreinwagen. Daarbij heeft hij zich vooral gericht op de mensen in dat land, en is hij daarmee erin geslaagd ons een beter inzicht te verschaffen in hoe de incarnatie van daverende gekte, die de Libische leider is, zijn sporen nalaat in de samenleving van alledag. Dat is meestal het geval met krankzinnige leiders. 
We hoeven de geschiedenis van de twintigste eeuw er maar op na te slaan om te kunnen vaststellen welke vloedgolven van totale destructie zijn ontstaan in de pathologisch-perfide toestand in het hoofd van lieden als Hitler, Stalin, Mao, Amin en nog zoveel andere leiders van kleinere staten. Dat Khaddafi er alles aan doet om in die rij van vertegenwoordigers van het Beest uit de Afgrond te worden opgenomen, bleek op dinsdag 22 februari tijdens zijn toespraak voor de Libische televisie. Daarin bewees hij niet alleen dat hij geheel buiten de realiteit staat, maar tevens dat hij er niet voor terugschrikt een zeer omvangrijke massamoord aan te kondigen.
Niet alleen is hij daarvoor geschift genoeg, en zal er — ondanks alle redelijke protesten, daar en elders ter wereld, tot in de hoogste politieke regionen toe — heel wat strijd moeten worden geleverd voordat de man op zijn knieën wordt gedwongen. 

Hoewel een deel van het land in handen van de oppositie is — althans volgens berichten van ooggetuigen die hun bevindingen via de nieuwste communicatiemedia verspreiden, opdat de rest van de wereld daarvan kan kennis nemen — is één der belangrijkste vragen van dit moment of het leger bereid is de walgelijke devotie ten aanzien van die uitzinnige Gek op te geven en de kant van het volk te kiezen. De politie in de bevrijde steden schijnt dit te hebben gedaan. Als dat juist is, dient dat voorbeeld zo snel mogelijk te worden gevolgd, opdat — na Egypte — de olievlek van geweld, haat en angst in die regio niet tot het uiterste zal escaleren.

Vooralsnog lijkt het erop dat die door destructiedrift aangestuurde Khaddafi dit land in de woestijn voor een (eventueel groot) deel zal doen veranderen in een woestenij, die een afspiegeling zal vormen van de giftige inhoud van zijn schedelpan.

__________ 

Gerbert van der Aa: Khaddafi's woestijn — Reis door het ongrijpbare Libië. 192 pag., paperback. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010. ISBN 978 90 468 0639 5. 
 

Gerbert van der Aa onderweg in Libië op een prachtige plek met fraai uitzicht.

14-01-11

Franse schrijver Pascal Bruckner wil het woord 'islamofobie' laten verbieden

Ontluisterende eis
Het Duitse verzamelmedium op internet, Sign and sight, dat eens per week aan onder meer vertegenwoordigers van de pers wordt gestuurdmeldt ons dat de Franse schrijver Pasal Bruckner het woord islamofobie wil verbieden; anders gezegd dat het uit onze woordenschat dient te worden verwijderd. Wat daaraan nog veel verontrustender is dan het verbieden, mijden, of negeren van een bestaand woord, is hetgeen daar onvermijdelijk achteraan zal komen. Immers, puriteinen en huichelaars willen maar al te graag uit de woordenboeken en uit het leven van alledag — waarvan woordenboeken en andersoortige naslagwerken nu eenmaal deel uitmaken — alle woorden die geslachtsdelen van het menselijk lichaam weergven en woorden die de paringsdaad uitbeelden en zo meer, verwijderen en/of volkomen verbieden. Fervente, extreem rechtse politici, en die kennen we in Nederland immers ook wel, gaan er dan heil in zien om alles wat met gematigde of echt linkse politiek te maken heeft, uit het dagelijks verschijnende woorden-beeld te laten verwijderen. De aanhangers van de ene godsdienst — welke meent zich boven een andere te kunnen stellen — willen alles van de andere met het grof vuil mee sturen, en zo voorts.
 
Vernietiging als filosofie
De Franse schrijver Pascal Bruckner
is de weg 
kennelijk helemaal kwijt.
Foto uit 2009.
Op die manier — het zal zo echter niet gebeuren — worden de woordenboeken zo dun dat de inhoud ervan zelfs te behappen zal zijn voor minderbegaafden en voor ondertitelaars van films op de Nederlandse en Belgische televisie, en voor nogal veel NOS Journaal-medewerkers. Zij immers geven steeds weer aan, van taalregels helemaal niets te hebben begrepen. Wan zij die het verschil niet kennen tussen werkloos en werkeloos, tussen materiaal en materieel, tussen Holland en Nederland, tussen schijnbaar en blijkbaar, respectievelijk niet kunnen hanteren, hebben in de sprekende en schrijvende journalistiek niets te zoeken, behalve wellicht die in de loop van het eigen bestaan verloren (gegane) taalvoorschriften. In plaats van een eis te stellen tot het verbieden van een woord, zou Pascal Bruckner er beter aan doen, zijn invloed geldend te maken om ertoe te geraken dat meer mensen — onder anderen die genoemde NOS-medewerkers — de eigen taal nu eens beter gaan beheersen, en er in de communicatie met anderen beter mee leren omgaan. Als schrijver zou hij daar zijn talent beter kunnen inzetten dan te volgen in de voetstappen op de inmiddels al te platgetreden paden van destructie, want dat is wat hij met zijn actie uiteindelijk zal bereiken, vooropgesteld dat daaraan zou worden toegegeven.. Want, waar eerst het begrip tot een taboe wordt verklaard, worden vervolgens de mensen verboden die het door dat woord beschreven fenomeen belijden, daarna degenen die de islam zonder fobie tegemoet treden en vervolgens alle anderen die het wagen te refereren aan dit begrip of aan het verwijderen ervan, alsmede aan alle vervolgoperaties. Op de vernietiging van het woord volgt altijd een uitvergroting met betrekking tot de mensen die ook maar op de geringst denkbare wijze met zo'n woord in verband gebracht kunnen worden.
 
De weg naar de hel
Pascal Bruckner wil kennelijk niet weten dat er mensen bestaan die echt bang zijn voor de islam en dat er anderen bestaan, die deze angst instrumentaliseren, zoals de Nederlander Geert Wilders doet, die een religie demoniseert. Hitler demoniseerde het jodendom en weer anderen willen niet dat het christendom bestaat. Nu zou het inderdaad beter zijn als de mensheid alleen maar zou bestaan uit zelfstandig denkende mensen en niet uit lieden die een vermeende godheid nalopen, welke eerst door medemensen is gecreëerd. 
Zodra we een woord gaan verbieden of anderszins verwijderen, dat echter een bestaand fenomeen, binnen welke maatschappelijke context dan ook, aangeeft, duurt het niet lang meer of de mensen die tot zo'n stroming behoren, zullen eveneens worden verwijderd.
Waar dat toe heeft geleid, hebben vooral Europa en Rusland in de loop van de twintigste eeuw meegemaakt. Het is dan ook een uiting van krankzinnigheid, dan wel extreme boosaardigheid, of het willen doen richten van de aandacht op zijn persoon, waarmee die Pascal Bruckner zich manifesteert. Dat laatste zou weliswaar nogal kwalijk zijn, maar nog het minst slechte op de ruime schaal van verbijsterende mogelijkheden.

Zes Britse jongeren verlaten hun luxe om te gaan werken in bittere armoe, elders op de globe

 

De jeugd van tegenwoordig mag dan als egocentrisch, egoïstisch, oppervlakkig en onnadenkend worden beschouwd, toch vinden we nog altijd in die categorie mensen weer wezens die wel nadenken over zichzelf en hun omgeving en die zodanig willen handelen dat ze ertoe bijdragen dat onze wereld een betere plek wordt om te vertoeven voor meer mensen dan tot dusver het geval is.
Dat wordt onder meer duidelijk in een reportage, waarin zes Britse jongeren worden voorgesteld die in eigen land een luxueus leventje hebben geleid maar dat terzijde schuiven, om elders op de aardbol — in Azië of Afrika — hun intrek te nemen in een lemen hutje, respectievelijk in een sloppenwijk, om aldaar, samen met de plaatselijke bevolking te werken, om zo voor enige, in ieder geval aanvankelijk marginale, verbetering te kunnen zorgen.

De reportage, die de titel draagt Blood, sweat and luxuries, wordt op vrijdag 14 januari door    de zender gepresenteerd op Nederland 3, tussen 20:25 uur en 21:25 uur.
Hoewel we op deze en alle eraan verwante sites in principe een zo groot mogelijke afstand wensen te houden tot een zendgemachtigde als BNN vanwege de al te extraverte programma's met veel geschreeuw en vrijwel geen wol, gaat het in dit geval waarschijnlijk om een geïmporteerde bijdrage over Britse jongeren.

 

10-12-10

Economische opbloei Middellandse-Zeegebied door vondsten in wrak uit bronzen tijdperk

 

In de omgeving van de Middellandse Zee is een economische opbloei ontstaan als gevolg van de ontdekking van een zeer grote hoeveelheid artefacten die afkomstig zijn uit het bronzen tijdperk: ivoor, keramiek en tal van voorwerpen die een rituele functie hebben vervuld. Al die voorwerpen werden, relatief recentelijk, gevonden in het schip Uluburum. Zij tonen dat er in het bewuste gebied zo'n drie en een half millennium geleden reeds een ontwikkelde beschaving bestond.

De documentaire die op zaterdag 11 december door Arte-televisie zal worden uitgezonden  tussen 21:05 uur en 22:00 uur — Das Bronzekartell — Wirtschaftsboom am Mittelmeer, een Duitse productie van het ZDF uit 2007 van Franz-Leopold Schmelzer — biedt een goed beeld van de beschaving destijds in de landen van het Middellandse-Zeegebied. Daarnaast krijgt de kijker enig inzicht in de geschiedenis van het ontstaan van Europa.

Een herhaling van deze documentaire zal door Arte-tv worden gerealiseerd op vrijdag 17 december, om 05:00 uur in de ochtend.

 

08-12-10

BBC Four-tv toont twee filmproducties ter herdenking van zanger/pacifist John Lennon

 

Ingang van het Dakota-gebouw in
New York waar John Lennon met
Yoko Ono in 1980 woonde.

Aangezien het op 8 december dit jaar exact drie decennia geleden is dat de voormalige Beatle John Lennon, toen veertig jaar oud, in de Verenigde Staten werd vermoord, presenteert BBC Four Television op deze woensdag twee programma's over deze zanger en strijder voor de wereldvrede. Het drama voltrok zich voor de ingang van het Dakota-gebouw in New York waarin zich het appartement van John Lennon on Yoko Ono bevond.

Als eerste wordt, tussen 23:00 uur op woensdagavond en 00:25 uur op donderdag 9 december— onze tijd!—, de televisiefilm Lennon naked uitgezonden. Deze Britse productie van Edmund Couldhard is een biografisch drama over de Beatle en, vanzelfsprekend zijn wederhelft Yoko Ono. We zien onder meer C. Eccleston.

 

John Lennon; opname uit 1969.

 

Direct in aansluiting wordt een bijdrage vertoond, die inmiddels tien jaar oud is, en waarin Yoko Ono de presentatie van een gebeurtenis op zich neemt — ter gelegenheid van de zestigste geboortedag van haar man —, die als televisieuitzending de titel TOP2 John Lennon special draagt. Deze bijdrage van BBC Four neemt dertig minuten in beslag.

 

23-11-10

Nederland 2-tv met nieuwe aflevering van 'Labyrith' over onopgemerkte levensvormen

 

Het populair-wetenschappelijke televisieprogramma met de benaming Labyrinth, dat via Nederland 2 wordt uitgezonden als coproductie van NTR/VPRO, werpt vragen op die door anderen worden genegeerd. Juist die benadering levert verrassend nieuwe dan wel geheel veranderende inzichten op en prikkelt tot verder denken.
De aflevering van dinsdag 23 november heet Zoeken naar leven. Daarin worden we geconfronteerd met het feit dat er zich tal van levensvormen onder ons bevinden die we weliswaar met het blote oog niet kunnen waarnemen, doch dat is, uiteraard geen garantie voor de eventuele onbestaanbaarheid.
Enerzijds richten wetenschappers zich al decennia lang op de ontdekking van enigerlei vorm van leven op ver van ons verwijderde planeten in de kosmos, maar het is en blijft vooralsnog de vraag realiseren we ons de eigen reactie op een voor ons vreemde levensvorm die aanwezig zou kunnen zijn?
Een Amerikaanse wetenschapster is druk bezig met onderzoek waarvan ze de hoop heeft dat het zal worden bekroond met onomstotelijke bewijsen dat er inderdaad vreemde vormen van levem op Aarde bestaan.
De aflevering wordt gepresenteerd door Eric Arends. Uitzending is tussen 21:20 uur en 22:00 uur.


 

Nederland 2-tv met nieuwe aflevering van 'Labyrith' over onopgemerkte levensvormen

 

Het populair-wetenschappelijke televisieprogramma met de benaming Labyrinth, dat via Nederland 2 wordt uitgezonden als coproductie van NTR/VPRO, werpt vragen op die door anderen worden genegeerd. Juist die benadering levert verrassend nieuwe dan wel geheel veranderende inzichten op en prikkelt tot verder denken.
De aflevering van dinsdag 23 november heet Zoeken naar leven. Daarin worden we geconfronteerd met het feit dat er zich tal van levensvormen onder ons bevinden die we weliswaar met het blote oog niet kunnen waarnemen, doch dat is, uiteraard geen garantie voor de eventuele onbestaanbaarheid.
Enerzijds richten wetenschappers zich al decennia lang op de ontdekking van enigerlei vorm van leven op ver van ons verwijderde planeten in de kosmos, maar het is en blijft vooralsnog de vraag realiseren we ons de eigen reactie op een voor ons vreemde levensvorm die aanwezig zou kunnen zijn?
Een Amerikaanse wetenschapster is druk bezig met onderzoek waarvan ze de hoop heeft dat het zal worden bekroond met onomstotelijke bewijsen dat er inderdaad vreemde vormen van levem op Aarde bestaan.
De aflevering wordt gepresenteerd door Eric Arends. Uitzending is tussen 21:20 uur en 22:00 uur.


 

15-11-10

Populair-wetenschappelijk programma Labyrinth via Nederland 2-tv met 'Het mysterie coma'

 

De televisiezender Nederland 2 presenteert op dinsdag 16 november, tussen 21:20 uur en ongeveer 22:00 uur, een nieuwe aflevering van het populair-wetenschappelijke programma Labyrinth, een coproductie van NTR en VPRO. De nieuwe aflevering draagt de titel Het mysterie coma.
Inmiddels is gebleken dat bijna de helft van alle comapatiënten in he begin te maken krijgt met een onjuiste diagnose: ze maken de indruk te leven als een kasplantje en worden derhalve ook op die manier behandeld.

In 2002 is de diagnosetechniek voor deze sector dusdanig verfijnd dat men in staat is om veel beter vast te stellen wat er precies aan de hand is. Sedertdien is tevens bekend dat een groot deel van de comapatiënten zich veel meer bewust is van zichzelf en hun mgeving dan men aanvankelijk meende te kunnen concluderen.

 

De Mexicaanse musicus Silvestre Revueltas is dezer dagen 'Componist van de week' op Radio 4-NL

 

Oudejaarskind

Silvestre Revueltas

Neerlands Radio 4 heeft voor de vijf werkdagen in de week die op zondag 14 november is begonnen, van maandag tot en met vrijdag de 19de, voor het programma Componist van de week de keuze laten vallen op de Mexicaan Silvestre Revueltas Sanchéz (1899-1940). Die voornaam zal zeker te maken hebben met de dag waarop deze veelzijdige toonkunstenaar is geboren: 31 december, en Silvester is nu eenmaal een benaming voor oudejaarsdag. In het Duitse taalgebied komen we die benaming voor 31 december veelvuldig tegen.

In zijn actieve tijd kreeg Revueltas vooral bekendheid als dwarsligger, maar dan wel één van de categorie die tegelijkertijd in alle oprechtheid een zoektocht ondernam welke zou moeten leiden tot de realisatie van een nationale kunstmuziek. Gedurende een decennium — in de jaren 1930-1939 ontstonden zijn composities in diverse disciplines. Naast componist was deze musicus werkzaam als dirigent, violist en muziekpedagoog.


Alternatief ingesteld

Silvestre Revueltas sloot zich aan bij de Revolutionaire Kunstenaars Liga, en voorts raakte hij betrokken bij de Spaanse Burgeroorlog, zoals dat met zovele vooruitstrevende kunstenaars van zijn tijd, in diverse delen van de wereld, is gebeurd.
Evenals dat het geval is bij zoveel andere mensen die hun uitdrukkingsmogelijkheden in één der kunsten zoeken, kon ook Revueltas moeilijk omgaan met zijn eigen emoties, en verder eveneens met alles wat op hem afkwam, hetgeen eindigde in een, zij het innige, doch tegelijkertijd tweeslachtige, relatie met de Fles: hij zette het op een zuipen.

Programma

Werner Herbers, leider van de
Ebony Band (foto overgenomen
van de website van de EB).

Gedurende de vijf avonden op Radio 4 worden diverse kamermuziekwerken, stukken voor symfonische bezetting en nog andere onderdelen uit zijn fascinerende oeuvre uitgevoerd.

Daaronder zijn Hommage aan de Spaanse dichter Federico García Loca (1898-1936) voor symfonieorkest, gecomponeerd in het jaar dat deze dichter door de fascisten werd vermoord. In hetzelfde jaar schreef Revueltas van dat stuk eveneens een versie voor harmonieorkest.

We horen gedurende die vijf keer een half uur niet alleen enkele symfonieorkesten en de gebruikelijke kamerensembles, maar daarnaast ook de Ebony Band onder leiding van (hoboïst) Werner Herbers.


[Maandag 15 tot en met  vrijdag 19 november, Radio 4 NL,'s avonds tussen 19:30 uur en 20:00 uur.]

05-11-10

Tussen de regels door: Duitse documentaire uit 2005 over India's derde geslacht

 

Duitse documentaire uit 2005

Arte-televisie zendt op vrijdag 5 november, 's avonds van 22:30 uur tot direct na middernacht om 00:05 uur een documentaire uit over een aspect van de hedendaagse Indiase maatschappij, waarover velen liever niet willen spreken, aangezien het verschijnsel niet echt past binnen de culturele ontwikkeling van dat land.
Het thema van de Duitse documentaire — uit 2005, gerealiseerd door Thomas Wartmann voor de SüdWest Rundfunk — is travestieten en hermafrodieten in India. Dikwijls verdienen deze mensen — die al enkele eeuwen in dat land bestaan en zich deels hebben gegroepeerd — hun geld in de duistere sfeer der prostitutie, of ze voorzien in hun onderhoud door te bedelen. Heden ten dage gebeurt dat midden op de rijweg tussen de talloze voertuigen die een enorme verkeerschaos ten gevolge hebben, waardoor het tempo zo laag ligt dat de semi-dames zich zonder al te grote gevaren tussen de langzaam voortbewegende voertuigen kunnen begeven om hun bedelen te realiseren.
In de film komen — binnen het kader in kwestie — zeker ook nog enkele andere aspecten van het sociale leven in deze onmetelijk grote staat aan de orde. 

De documentaire zal door Arte-tv worden herhaald op donderdag 18 november, vanaf 14:45 uur 'smiddags.Standaardwerk van duizend plus bladzijden

In een indrukwekkend boek over de geschiedenis van India — de grootste democratie ter wereld — uit de pen van Ramachandra Guha [1] zijn in het omvangrijke register de begrippen travestie en hermafrodiet niet te vinden; hetzelfde geldt voor het fenomeen prostitutie.

Desniettemin is het meesterwerk van meer dan duizend bladzijden dik (op dundruk) een briljante — en tegelijkertijd boeiend geschreven, en daardoor zeer aangenaam leesbare — basis voor het vergaren van de juiste kennis met betrekking tot de achtergronden van dat uitgestrekte deel van de wereld waar zoveel verschillende talen worden gesproken en geschreven, en waar tal van verschillende vormen van religieuze beleving hebben geleid tot een diversiteit aan problematiek en regelrechte conflicten, en zoiets heeft altijd gevolgen voor de politieke situatie.

Dat het voor menigeen in onze westerse democratie niet gemakkelijk is om zonder meer aan te nemen dat India inderdaad een democratie is, kan men begrijpen, aangezien er nog zoveel gebeurt, respectievelijk beklijft, dat in onze westerse opvattingen over democratie absoluut niet passen.

__________

[1] Ramachandra Guha: INDIA — De geschiedenis van de grootste democratie ter wereldVertaald door Chiel van Soelen en Pieter van der Veen. 1056 pagina's, paperback, geïllustreerd et zwart/wit-foto's. Amsterdam 2006, Nieuw Amsterdam Uitgevers.

18-10-10

Handel en wandel van Facebook: the ugly face of capitalism

 

Onaangenaam

Na, zo'n twee jaar geleden, slechts enkele dagen te hebben 'rondgekeken' op het zogenoemde sociale netwerk Facebook, besefte ik dat het geen medium voor mij was: integendeel. Al die nieuwerwetse, zogenaamde vrienden-sites, die een verpletterende devalutatie betekenen van het begrip vriend(schap) en alle directe aanverwants — al zijn er onder je ware vrienden toch mensen die menen dat het een nuttig medium is en er daarom gebruik van maken, al betwijfel ik of zij tot in detail doorhebben dat er tegelijkertijd gebruik (lees: misbruik) van hen wordt gemaakt — zijn aan mij geenszins besteed. Daarom wilde ik mij uitschrijven, maar dat lukte niet. Iets dat ik uit de mond, de pen en de elektronische post van zo menig bekende eveneens heb mogen optekenen.

Ongewenste bestemming

Als ik via Google iemand voor mijn werk opzoek — particulier doe ik daar evenmin aan, ook en vooral omdat het betekent dat ik nog meer tijd voor een computerbeeldscherm moet doorbrengen dan ik wil — gebeurt het soms dat deze in de door mij benodigde 'sfeer' alleen de beschikking heeft over een account bij genoemd instituut. Als je dan, nog steeds in verband met het werk, zo iemand een berichtje wilt sturen, moet je zelf eerst deelnemer in dat Facebook-gebeuren zijn. Omdat ik dat immers al zo'n twee jaar niet wil, zie ik van een berichtje af. Toch krijg je van het netwerk in kwestie onmiddellijk een elektronisch bericht in je normale postvak waarin je opnieuw welkom wordt geheten en men je erop wijst dat . . . . .
Nou mooi niet; laat dat complete boek vol met gezichten maar gerust aan mij voorbijgaan.


Handel en wandel

Vanochtend las ik dat The Wall Street Journal (weer eens) een artikel heeft gewijd aan de handel en wandel van Facebook, waaruit blijkt dat de leiding van die club opnieuw verantwoordelijk is voor onverantwoorde — ja, zelfs verboden — handel met gegevens van de gebruikers. 

Voor dergelijk handelen bestaat een fraaie Engelse uitdrukking, echter alleen te gebruiken wanneer die een gevoel, impressie, etc. beter verwoordt dan het in onze eigen taal kan. Maar hier past het Engels inderdaad beter, mede vanwege FacebookThe ugly face of capitalism. Om een boek over te schrijven.

 

14-10-10

'Wildcard' op Canvas-tv met vijf afleveringen over bezoek Ramsey Nasr aan Myanmar

 

Militaire dictatuur

Terwijl in Nederland via de televisie in de ogenblikken voor reclame aandacht wordt gevraagd en om hulp wordt gevraagd voor de (in tal van opzichten) arme bevolking van Myanmar, bestaat voor eventuele twijfelaars over de ware situatie in dat land de mogelijkheid om zich te laten informeren via vijf afleveringen in de reeks Wildcard, die alle over dat land gaan.
Het tweede, Belgische, Nederandstalige televisienet Canvas vertoont al die vijf afleveringen, te beginnen deze donderdag.

Ramsey Nasr in 2005.

Daarin zien we lettergoochelaar Ramsey Nasr, schrijver, acteur en Dichter des Vaderlands — samen met een groep studenten geneeskunde van de Universiteit Antwerpen in 2008 vertrekken naar het verre land Myanmar, dat door militairen wordt geregeerd.


Dilemma

Nadat de studenten al vijf jaar theorie achter de rug hebben, kregen ze in dat verre land de gelegenheid om daar hun eerste stage te realiseren. Wat de deelnemers aan deze expeditie heel erg heeft verbaasd, is dat ze toestemming hebben gekregen om te filmen op plaatsen waar nog nooit enige pers een voet mocht zetten.
De dichter — die al eens eerder een verre reis heeft gemaakt met als doel er een televisieprogramma over te maken — heeft een dagboek bijgehouden, waaruit kan worden opgemaakt dat hij daar wed geconfronteerd meteen aloud dilemma: hoe moest er worden geholpen tijdens een internationale boycot.

De uitzending van al die afleveringen is op België Twee (Canvas), de eerste kunt u zien op donderdag 14 oktober, tussen 20:40 uur en 21:15 uur.

12-10-10

Drie documentaires over de met uitserven bedreigde gorilla's, deels gelijktijdig

 

Jane Goodall met speel-
goeddier uit de categorie
voor welke zij zich inzet

Drie films achtereen 
Drie internationale bekendheden laten in evenzovele televisie-uitzendingen zien hoe belangrijk het zoogdier gorilla is, ook en vooral in het kader van de ontwikkeling van met uitsterven bedreigde diersoorten. 
 

Tussen 22:00 uur en middernacht presenteert BBC Four-tv twee programma's van elk een uur uit. Een Duitse documentaire die tussen 23:30 uur en middernacht te zien is, beconcurreert de laatste helft van de tweede van die twee BBC-uitzendingen, tussen 23:30 uur en middernacht.


Jane Goodall, David Attenborough en Hannes Jaenicke
De vermaarde biologe,
 en in een periode van vier decennia van lieverlee tot gorilla-deskundige geavanceerde, Jane Goodall (geboren 1934) heeft zich intensief om deze diersoort heeft bekommerd en hun sociale leven in het algemeen alsmede hun familiale gedragingen in het bijzonder— Jane Goodall  wordt aan het kijkerspubliek voorgesteld in een documentaire die tussen 22:00 uur en 23:00 uur door BBC Four wordt uitgezonden onder de titel Jane Goodall: Beauty and the Beasts.


Hannes Jaenicke (geboren
1960). Foto uit 2009.

Direct in aansluiting wordt de documenaire Gorillas revisited with Sir David Attenborough uitgezonden, over de berggorilla's in Roeanda.


Het tweede Duitse, publieke televisienet ZDF presenteert terzelfder tijd — gedurende het laatste halfuur van de dag — een derde documentaire van die dag over deze dieren: Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Gorillas. Deze Duitse filmacteur, bekend tot in Hollywood, zet zich op meerdere terreinen in voor de bescherming van ons milieu.

 

08-10-10

Kunstenaar Joost Conijn met zijn 'vliegverhaal' bij Pauw en Witteman, vrijdagavond en -nacht

 

Houten auto, gestookt op hout, gebouwd door Joost Conijn

In de bundeling van een hele reeks grandioze korte stukken, variërend van één regel tot en met wel een pagina in een boek, geschreven door A.L. Snijders [1], komt met enige regelmaat de naam Joost Conijn (geboren in 1971 te Amsterdam voor: beeldend kunstenaar met durf en visie, met fantasie en werkelijkheidszin. Zo construeerde hij een houten automobiel, dat ook nog eens  op hout wordt gestookt en een vliegtuig naar eigen ontwerp. Met laatstgenoemd vervoermiddel vloog hij naar Afrika, met dat houten automobiel naar Tsjernobyl. 

Over zijn vliegtocht naar Afrika vertelt hij op vrijdag 8 oktober in de uitzending van Pauw en Witteman, welke tussen 23:00 uur en middernacht zal worden uitgezonden via Nederland 1. Een herhaling volgt direct na het middernacht-NOS Journaal.

Over dat 'vliegverhaal' van Joost Conijn, getiteld Josovov hebben AFDH-Uitgevers in januari van dit jaar een bibliofiele editie gepubliceerd. Daarvan zijn nog vijftig exemplaren bij de uitgever beschikbaar voor de zachte prijs van € 17,50. Als men het boek daar rechtstreeks bestelt, zullen er geen portokosten in rekening worden gebracht. Het elektronische besteladres luidt: info@afdh.nl

__________

[1]: A.L. Snijders: Vijf bijlen — 335 ZKV's.  670 pag., gebonden. AFDH uitgevers, Enschede, 2009.
Volgens de auteur gaat het hier om zeer kleine verhalen met zeer grote gevolgen: bespiegelingen over zo ongeveer alles wat in hem opkomt en datgene wat hij hoort en ziet, of op enigerlei andere wijze mee wordt geconfronteerd. Hoewel deze stukken gaan over van alles en nog wat in onze wereld van alledag, vormen zij een wereld op zich. Oppervlakkig lijkende, maar eventueel diepgravende filosofische overpeinzingen, niet in de laatste plaats over Kunst en de daaraan verbonden creativiteit, zodat het niet verwonderlijk mag heten dat Joost Conijn hierin eveneens aan de orde komt. Zeer nadrukkelijk aanbevolen!

 

05-10-10

Thema-avond op dinsdag 5 oktober van Arte-tv over de jeugd van China, ook in Europa

 

Twee documentaires
Arte-televisie zendt op dinsdag 5 oktober de Themen-Abend: China's Jugend im Aufschwung, over de rol van de jeugd in de economische groei van het land dat de meeste inwoners van enige staat ter wereld telt. Twee onderdelen van beide een uur vormen de inhoud van dit programma. 

Om 22:00 uur start de documentaire Hanbao-Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski, die over het leven van jonge Chinezen in Europa vertelt. Deze jonge Chinezen vormen binnen onze cultuur een aparte communiteit met geheel eigen regels en gebruiken, die echter voor de buitenwereld zeer ondoorzichtig zijn. De film is op 22 juni 2008 voor het eerst in Hamburg publiekelijk vertoond.
De Nederlands-Duitse documentaire Chinesische Kinder unter Druck — "I wanna be boss" sluit direct aan op eerder genoemde documentaire. Deze gaat over ambitieuze jonge Chinezen di vragen hebben van voor henzelf groot belang met betrekking tot hun leven, hun opleiding, hun motivatie en hun'werkdruk'. Daarvoor heeft filmmaakster Marije Meerman vijf van die jongeren gevolgd tijdens hun examenjaar.
Deze film vult de zestig minuten tussen 23:00 uur en middernacht.

__________

Afbeelding: Beeld uit de documentaire Hanbao — Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski. (Foto overgenomen van de website van de regisseur.)

 

01-10-10

Het geluk uit de doodrukstrip? Er zijn mensen en medici die daarin geloven

 

Arte-tv laat de kijkers op vrijdag 1 oktober kennismaken met een wel zeer actueel fenomeen: de verbijsterende toename van het aantal kinderen dat wordt gediagnosticeerd als te zijn behept met een psychische stoornis. In de titel van de reportage op deze zender — Das Glück aus der Dose wordt reeds duidelijk dat die kinderen worden behandeld met farmaceutische producten, ook al zitten die tegenwoordig meer en meer in een doordrukstrip. De vraag die achter de eerste helft van de titel wordt gesteld, luidt dan ook: Wie wirksam sind Psychofarmaka? Oftewel: zit het geluk in een doordrukstrip en kan dat er dan ook uit komen?Hoewel dat op zich een uitstekende vraag is, en men onderzoek naar het wezen daarvan alleen maar kan toejuichen, al komt het wel wat laat. Maar als de uitkomsten één en ander duidelijk maken, is de eerste vraag die we dan moeten stellen: hoe juist waren de diagnoses en waarom wordt er teruggegrepen op producten uit de doordrukstrip in plaats van op een therapie die op de persoon gericht is. In vele gevallen gebeurt zoiets omdat het goedkoper is en men — ook de witjassen — minder zelf hoeft te doen, en de farmaceutische industrie met gerichte informatiecampagnes die in ieder geval één ding gemeen hebben. De informatie zodanig verwoorden dat de oplossing in het wondermiddel ligt dat voorradig is.

De reportage is een Duits-Frans-Amerikaanse coproductie uit 2008, van Lilian Franck en Stefanie Schmidt. De uitzending — in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9 — zal plaatshebben laat op de avond, tussen 23:05 uur en 23:50 uur. Herhalingen zullen te zien zijn op zaterdag 16 oktober, vanaf 11:00 uur 's ochtends, en in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 oktober vanaf 02:10 uur.

 

28-09-10

Documentaire 'Secret Iraq' in twee afleveringen op twee woensdagavonden via BBC Two-tv

 

De Britse televisiezender BBC Two presenteert in twee afleveringen de documentaire Secret Iraq uit, handelend over die staat op het grondgebied van vroegere Mesopotamië, het land tussen Eufraat en Tigris: het huidige Irak zoals het dat land na de val van de voormalige president Saddam Hoessein (1937-2006) is vergaan. Het is van de staats-criminele regen die het Monster Saddam en de nog weerzinwekkendere zonen van die extreme rasploert over de bevolking hebben uitgestort terechtgekomen in het net zo walgelijke of wellicht nog abjectere conglomeraat van druppen waarvoor de energie-maffia van het toenmalige Witte Huis verantwoordelijk is, onder leiding van de man met al even weinig beschaving als zijn doelwit: George W. Bush, de voorganger van de huidige Amerikaanse president. Saddam Hoessein werd ter dood gebracht, die enge G.W. Bush leeft gewoon verder. 

Dat is een niet onaanzienlijk deel van de balans die kan worden opgemaakt na de invasie van de extreem barbaarse Yanks en de onnoemelijke vernielingen die ze er, letterlijk en psychisch, onder de bevolking hebben aangericht.
Het eerste deel van de BBC 2-documentaire draagt de titel Insurgency en wordt vertoond op woensdag 29 september, tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd. Het tweede deel komt exact een week later beschikbaar voor het huiskamerbeeldscherm: op woensdag 6 oktober, eveneens tussen 10 uur en 11 uur 's avonds.
____________
Afbeeldingen 

1. Onderdrukker Saddam Hoessein.

2. Glunderende agressor en oorlogsmisdadiger van de ergst denkbare orde: George W. Bush.

26-09-10

VPRO's 'Tegenlicht' met documentaire over financieel-economische problematiek in Griekenland

 

Van de vijfdelige serie De aanval op Europa — door de VPRO uit te zenden in de reeks Tegenlicht — kunt u, op maandag 27 september, tussen 20:55 uur en 21:47 uur via Nederland 2, kennisnemen van de tweede aflevering, getiteld Een Griekse tragedie. Gezien de reeks waarin deze documentaire verschijnt en de noodlotsbeladen titel, zal het niet moeilijk te raden zijn dat het gaat over het Zuid-Europese land dat in bovengemiddelde mate is getroffen door de financieel-economische crisis. Andere lidstaten van de Europese Unie hebben ervoor gezorgd dat een failliet van dat land tijdig kon worden afgewend.


De daarvoor vereiste, en door die andere lidstaten geëiste, bezuinigingen in Griekenland hebben veel onrust onder de Griekse bevolking in het algemeen, en bepaalde beroepsgroepen in het bijzonder, voor veel onrust gezorgd, met als gevolg felle tot zeer felle demonstraties, welke tot op de huidige dag doorgaan. Alles wordt uit de kast getrokken om te kunnen overleven, en dat daarbij zekere groepen ook nog wel eens onderling tegengestelde belangen hebben, zal niemand verbazen.

Regisseur Shuchen Tan heeft besloten om de tragedie van het huidige Hellas te portretteren aan de hand van een Grieks dorp.

 

19-09-10

Boek en Arte-documentaire over Berlijnse univeriteitskliniek 'Charité'

 

Mannen in het wit

In het kader van een thema-avond van Arte-televisie, aanstaande zondag 19 september, over het thema Götter in Weiß, wordt als tweede onderdeel, de documentaire Die Chefärzte der Charité uitgezonden.De huidige 
Charité is de grootste universitaire kliniek van Europa. Meer dan vierduizend artsen behandelen er jaarlijks zo'n 130.000 patiënten. De film op Arte duurt anderhalf uur en is te zien tussen 22:40 uur en 00:10 uur in de nacht op maandag 20 september. Voor degenen die met de titel Götter in Weiß niets veel kunnen beginnen, zij er op gewezen dat daarmee de macht van de veelal aanbeden artsen wordt bedoeld.


Lange traditie

Al driehonderd jaar bestaat in Berlijn het instituut dat ook al heel lang de naam Charité draagt. In 1710 werd het, op last van de Pruisische koning Friedrich I (1657-1713), als lazaret voor de poorten van de toenmalige stad gebouwd. Dit quarantainegebouw werd gerealiseerd omdat genoemde koning een pestepidemie vreesde. 

De naam Charité werd echter pas aan het gebouw gekoppeld per kabinetsdecreet van soldatenkoning Friedrich Wilhelm I (1688-1740). Daarin werd tevens bevolen dat het moest worden ingericht als burgerhospitaal. In de praktijk betekende dat echter dat het een ziekenhuis voor de armen werd, waarin soldaten, hoeren en mensen die de financiële middelen voor een behandeling niet ter beschikking hadden, terecht konden.

In de bijna drie eeuwen die liggen tussen die periode en de huidige tijd heeft de instelling zich ontwikkeld tot één van de meest geavanceerde en gerenomeerde universiteitsklinieken van de gehele wereld.

Beroemde namen

In de loop der tijd zijn talrijke artsen aan de Charité verbonden geweest die wereldfaam hebben verworven doordat zij op uitzonderlijke wijze hun kennis en kunnen in dienst hebben gesteld van de strijd tegen ziekten en het genezen van patiënten. 

In die context komen we, tussen vele anderen, de namen tegen van de arts, bioloog, antropoloog en etnoloog— en in 1848, alsmede van 1861 tot aan zij overlijden ook nog politicus — Rudolf Virchow (1821-1902), en van Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), die als een van de belangrijkste chirurgen van de eerste helft van de twintigste eeuw geldt. [1]
Maar niet alleen personen van (medisch) gewicht waren verbonden aan de Charité, ook ontwikkelingen die als mijlpaal gelden binnen de experimentele geneeskunde zijn heel direct — dan wel indirect — hebben een link met het — in positieve zin — meest spraakmakende ziekenhuis van Berlijn.


Terugblik in boek

Succesvol auteur van diverse (populair-)wetenschappenlijke werken, Ernst Peter Fischer, heeft onlangs een boek laten verschijnen waarin de geschiedenis van dit ziekenhuis uit de doeken wordt gedaan op een leesbare manier, zonder daarbij hetzij middelmatig, dan wel al te diepgravend te worden, een wijze van schrijven die we van deze auteur gewend zijn. [1]

De auteur (Jahrgang 1947) is Professor für Wissenschaftsgeschichte aan de Universität Konstanz.
__________
Ernst Peter Fischer: Die Charité — Ein Krankenhaus in Berlin; 1710 bis heute. 288 Seiten, gebunden, zwart/wit geïllustreerd. Siedler Verlag (in der Random House Gruppe), München 2009.
ISBN 978-3-88680-880-9.

__________ 

[1] Zie ons artikel van 28 juni 2009 over het uiterst informatieve evolutieboek Der kleine Darwin. Alles was man über die Evolution wissen sollte (2009, Pantheon/Siedler) op de dochtersite Tempel der Wetenschappen. Verder schreef dezelfde auteur een inzichtelijk boek over de geschiedenis van de Laser.

____________

Afbeeldingen

1. Logo ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Berliner Charité.

2. Friedrich Wilhelm I, koning van Pruisen.

3. Ferdinand Sauerbruch, de chirurg bij uitstek uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

4. Rudolf Virchow, arts, bioloog, antropoloog, etnoloog en politicus.

5. Het boek Charité van Ernst Peter Fischer, ter gelegenheid van 300 jaar Klinikum Charité, Berlin.

 

Massale, onverklaarbare bijensterfte'zondagavond opnieuw aan de orde in 'Panorama van Canvas-tv

 

Al degenen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van het leven der mensen en die ook graag verder kijken dan de oppervlakte — of zij nu van honing en de producent ervan: de BIJ houden of niet — doen er goed aan op zondag 19 september om 20:10 uur hun televisietoestel in te schakelen om te kijken en luisteren naar wat er wordt getoond en verteld in het actualiteitenprogramma Panorama van het tweede Nederlandstalige Belgische televisienet CANVAS over het massale, en tot nu toe onverklaarbare sterven van de (honing)bij, een fenomeen dat in eerste instantie de existentie van de commerciële bijenhouders bedreigt — maar als gevolg van het enorme belang voor het leven op aarde voorzover dat in principe het verschijnsel Mens betreft — maar tegelijkertijd catastrofale invloed kan hebben voor het bestaan op deze planeet.


Voor meer en vervolgens nog meer informatie over dit uitermate actuele thema zij verwezen naar twee eerder gepubliceerde artikelen, onder meer op deze site.


 

13:26 Gepost door Heinz Wallisch in Actualiteit, Natuur en milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijensterfte, canvas-tv, 'panorma' |  Facebook |

15-09-10

Paus Benedictus XVI woensdagavond in BBC-documentaire van Mark Dowd

 

Mark Dowd heeft voor de BBC een documentaire gemaakt over het huidige opperhoofd van de Rooms-Katholieke Kerk: Joseph Ratzinger, die de meeste katholieken beter bekend zal zijn als Benedictus XVI. De film zal worden uitgezonden op woensdag 14 september, tussen 20:00 uur en 21:00 uur onze tijd via BBC Two.

In die documentaire komt de broer van de paus, Georg Ratzinger, aan het woord via een interview. Daarin vertelt deze hoe de recente schandalen zijn broer hebben geraakt.

Voor de buitenwereld heeft het er echter meer op geleken dat de vele kwalijke gebeurtenissen, vooral die met betrekking tot seksueel misbruik, de man op de Stoel van Petrus alleen maar hebben geïrriteerd, en dat hij niet in de geringste mate enig oprecht medeleven ondergaat met de talrijke slachtoffers waarvoor zijn instituut de verantwoordelijkheid draagt. En dan doelen we hier niet alleen maar op de vele honderden slachtoffers van genoemd misbruik door priesters, pastoors en hoger geplaatsten binnen de hiërarchie van de moederkerk.

De kerk in casu is niet alleen een instituut met een wierookvat en een kelk voor de miswijn, maar tevens een heel grote doofpot, waarin het kruis, waaronder de vele slachtoffers gebukt gaan, moet worden gedumpt.

 

__________

Foto: de Stoel van Petrus bezet door de Duitser Joseph Ratzinger.

 

12:53 Gepost door Heinz Wallisch in Actualiteit, Documentaire(s), Televisie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-10

Uitgebreid spreken met de voormalige Britse premier Blair in 'Night Waves' van BBC Radio 3

 

In Night Waves, een vast onderdeel in de programmering van BBC Radio 3, wordt op dinsdag 14 september, tussen 23:15 uur en middernacht onze tijd, een uitgebreid onderhoud gepresenteerd met de voormalige Prime Minister van Groot-Brittannië, Anthony Charles Lynton Blair die in1953werd geboren en van 1997 tot 2007 bovengenoemde functie heeft vervuld als vertegenwoordiger van de Labour Party, die nog altijd graag voor sociaal-democratisch wenste door te gaan.
Hoewel het enige tijd relatief stil was rondom Tony Blair, ook in de internationale pers, heeft hij na zijn aftreden bepaald niet stilgezeten. Onlangs zijn diens memoires verschenen onder de titel Journey, en dat feit heeft diezelfde internationale pers de focus opnieuw op hem doen richten. Het verschijnen van dat boek en de inhoud ervan zijn tevens aanleiding voor de uitzending hedenavond op BBC Radio 3.