06-12-11

Albert Speer, de architect van het Derde Rijk, is protagonist in de laatste aflevering van ZDF's reeks 'Geheimnisse des Dritten Reiches'

In de laatste aflevering van de zesdelige serie Geheimnisse des Dritten Reiches, van het tweede Duitse publieke televisienet ZDF ─ met als titel Speers Täuschung ─, uit te zenden op dinsdag 6 december, tussen 20:15 uur en 21:00 uur, is de aandacht gericht op de architect van het Derde Rijk, Albert Speer (1905-1981), die op een geheel eigen wijze verliefd was op Adolf Hitler, en mede daardoor ─ in het kader van een klassiek verdringingsproces ─ zijn ogen zodanig heeft gesloten voor de werkelijkheid en alle gruwelen waarvoor in eerste instantie zijn Heer en Meester de verantwoordelijkheid droeg, en die hem ─ in tegenstelling tot wat hij tot zijn levenseinde is blijven volhouden ─ wel degelijk bekend waren.


Albert Speer met zijn Heer en Meester,
samen gebogen over een architectonisch plan.


Met die pretenties heeft hij, ook na zijn gevangenschap ─ als gevolg van de veroordeling door het Tribunaal van Neurenberg ─ in de door de Geallieerden beheerde gevangenis te Spandau, veel geld verdiend met vooral twee boeken: het eerste met zijn memoires, onder de titel Erinnerungen (1969) en daarna de Spandauer Tagebücher (1975). Daarna zijn er nog enkele boeken van hem verschenen, die minder aandacht hebben gegenereerd en hem eveneens minder hebben opgeleverd.
In een interview dat Jaap van Meekren van Avro's Televizier met de man in Londen heeft gehad, kwamen ook de miljoenen ter sprake die deze boeken de auteur hebben opgeleverd. Speer had beweerd dat de revenuen ten goede kwamen aan een Joods fonds, maar Van Meekren had uitgezocht dat het slechts om een gedeelte van die gelden ging.

De commentaren zijn gesloten.