30-01-12

BBC Three-tv presenteert een onderzoek naar het antwoord op de vraag: waarom wil slechts één Britse homoseksuele voetballer voor zijn geaardheid uitkomen

Amal Fashanu presenteert op BBC Three.

Op maandag 30 januari, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd, biedt de Britse televisiezender BBC Three een programma over een heikel thema: Britain's gay footballers. Amal Fashanu onderzoekt hoe het toch komt dat er tussen de vijfduizend professionele voetballers in Groot-Brittannië tot dusver slechts één is die openlijk voor zijn homseksualiteit uitkomt: haar neef Justin.

Je zou nog, in een zwakke poging tot verklaring van het fenomeen, tot de conclusie kunnen komen dat geen van allen wil riskeren dat die doodenge homo-uit-de-kast begeleider uit Nederland hen komt teisteren. Het feit dat die Arie B. zich in onze contreien over dat thema en de daarbij behorende mensen heeft ontfermd, is toch alleen maar een goede reden om je ─ zodra de man binnen een straal van honderd kilometer je woonst pook maar dreigt te benaderen ─ je snel en vakbekwaam in een gepantserde kluis op te sluiten. De kast in, als het ware.

29-01-12

William Claude Dunkenfield ─ alias W.C. Fields, filmfenomeen ─ werd op 29 januari 1880 geboren

 

Filmlegende
Op deze dag in 1880 werd William Claude Dunkenfield te Philadelphia in de staat Pennsylvania geboren. Alleen de doorgewinterde liefhebbers van het genre films waarin de man voorkwam en waaraan hij, eventueel in meerdere opzichten, was verbonden, zullen weten dat het hierbij om de man gaat die als toneelnaam W.C. Fields gebruikte. De man werd min of meer berucht door zijn afkeer van honden en van kinderen.

Tientallen rolprenten
Hij nam op enigerlei wijze, onder meer als hoofdrolspeler, deel in een hele reeks speelfilms, onder meer in My Little Chickadee (1940) met Mae West. Van 1924 tot en met 1944 maakte hij tientallen als hoofdfilm gekwalificeerde rolprenten op.

W.C. Fields overleed op 25 december 1946 te Pasadena in de Amerikaanse staat California.

26-01-12

Het fenomeen wonderkinderen in de muziek was onder meer thema bij Neerlands 'Pauw en Witteman'

Slechts zelden neem ik de tijd om naar het programma Pauw en Witteman te kijken, en daarvoor bestaat een hele reeks redenen, die er in het kader van deze site niet toe doet. Soms wil ik, als ik tijdig van tevoren weet dat het thema muziek aan bod komt, wel een uitzondering maken op die inmiddels tot regel verheven afstandelijkheid.

Valentina Lisitsa in 2010.

Gisteren lieten de heren  een sublieme pianiste ─ Valentina Lisitsa (geb. 1973) ─ aan het eind van de uitzending een compositie van Frédéric Chopin (1810-1849) spelen, op een K.Kawai-vleugel, welk merk sedert 1986 in ons land beschikbaar is. Zij deed dat met een grandeur, die op alle fronten respect afdwong. Van dat ooit wonderkind is waarlijk iets terechtgekomen. Dat is echter bij lange na niet altijd het geval. De verwachting aan deze kant ─ althans bij de kennis van dit moment ─ is dan ook dat van de in korte bijdragen getoonde piepjonge pianoreusjes, er één ─ een meisje van vijf jaar ─ zal doorstoten naar de wereldpodia.
Eén van de andere gasten in de aflevering van PenW van woensdag 25 januari ─ een comedy-personage met de naam Tijl Beckand ─ was, terecht en in positieve zin, verbijsterd dat kinderen van die leeftijd zulke prestaties konden leveren. Vervolgens trok hij een vergelijking naar iemand die zo jong een volwassen rol in een film zou spelen. Weliswaar gaat elke vergelijking min of meer mank, maar in deze context diene men één onwrikbaar gegeven niet uit het oog te verliezen: wonderkinderen bestaan alleen op het gebied van schaken, wiskunde en muziek, en dat komt doordat deze drie één factor gemeen hebben: de abstractie. Je hoeft geen ─ eveneens door Tijl Beckand (geb. 1974) genoemde ─ intense levenservaring te hebben om op één van de drie hierboven genoemde terreinen, al heel jong en zonder levenservaring, hoogwaardige prestaties te leveren. Wil je een indringende roman van enig literair niveau schrijven, dan gaat dat niet zonder zeer persoonlijke levens-pijn en dito vreugde in ruime mate te hebben ondergaan. 

Tijl Beckand in mei 2010.

Een ander element in dit geheel is de vraag of iemand die nu als vijfjarige een pianowerk ten beste geeft, en dit op zijn dertigste op dezelfde manier doet, nog een aanvaardbaar uitvoerend kunstenaar is. Dat vijfjarige meisje op een video in PenW speelde een stuk van Papa Bach (1685-1750), en dat vergt technisch zo het één en ander, maar gevoelsmatig weer veel minder doordat de techniek hierin domineert.
Ooit was ik bij het optreden van een veertienjarige, die ook als wonderkind werd gepresenteerd: zij speelde het Vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) ─ nee, zij trachtte een interpretatie van dat opus, en daaruit bleek dat haar optreden, op z'n zachtst gezegd, zeer prematuur was. Wat er van het meiske is geworden? Geen idee: ik ben haar naam sedertdien niet meer tegengekomen. Dat betekent niet dat ze nu niet een verdienstelijke violiste is geworden, maar bij de beteren hoort ze nog steeds niet. De omgeving van zulke wonderkinderen is echter maatgevend voor hun verdere ontwikkeling. Muziek spelen alleen is fnuikend. Die kinderen moeten ook en vooral kind zijn, anders worden het wonder(baar)lijke wezentjes die geheel en al wereldvreemd zijn en dat meestentijds ook blijven.

Thomas Mann als jongeman.

Men leze derhalve nog eens het verhaal Das Wunderkind uit 1914 [1] van Thomas Mann (1875-1955). De protagonist in die novelle kan weliswaar heel goed spelen, met speelgoed daarentegen kan hij niets beginnen.
__________

[1] Zo'n halve eeuw geleden is dit verhaal ─ samen met Das Eisenbahnunglück van dezelfde schrijver ─ op een langspeelplaat uitgegeven door Deutsche Grammophon, beide gelezen door Thomas Mann zelf.

25-01-12

Vandaag wordt de geboortedag (25 januari 1874) van de Engelse meesterverteller William Somerset Maugham herdacht

W. Somerset Maugham
aan het begin van zijn
carrière als auteur.

William Somerset Maugham heeft op tal van literaire niveaus zijn sporen in de Engelse letteren nagelaten: als romancier en toneelschrijver, als (meester)verteller van een grote hoeveelheid verhalen ─ die steevast werden gekenmerkt door een ondertoon vol humor ─, die in drie goed gevulde boeken zijn verzameld, en als auteur van memoires en als essayist. Ook zijn reisbeschrijvingen kregen veel waardering. Daarnaast schreef hij over een fictieve geheim agent Ashenden, wiens avonturen worden uitgemeten, en dat is later tevens gebeurd in een serie televisiefilms. Diverse van zijn romans zijn eveneens verfilmd of voor het theater bewerkt.


Op 25 januari werd de genoemde schrijver geboren te Parijs, hij overleed op 16 december 1975 in Saint-Jean-Cap-Ferrat bij Nice. Hij behoorde tot de meest populaire schrijvers van zijn tijdperk. In de jaren dertig van de vorige was hij zelfs de best betaalde auteur.


Zijn bekendste roman is On Human Bondage uit 1915; daarvan werden tijdens zijn leven tien miljoen exemplaren verkocht. Het best bekende verhaal is volgens ingewijden Rain, dat ook in de titel van een Nederlandse Prisma-bundel figureert in de titel: Regen en andere verhalen. 

Ooit stond er in een folder van diezelfde reeks aangegeven dat er een bundel met Maugham-verhalen van W. Somerset zou zijn opgenomen.

Gedichtendag en uitreiking VSB-Poëzieprijs in Nicolaïkerk te Utrecht

Top Nicolaïkerk
te Utrecht.

Deels nog voorafgaande aan de Gedichtendag wordt in het NTR-programma Morgen Gedichtendag ─ dat op woensdag 25 januari, 's avond laat, om 23:50 uur, via Nederland 2-tv wordt gestart, en tot in de nacht van donderdag 26 januari doorloopt tot 00:25 uur ─ aandacht besteed aan de uitreiking van de VSB- Poëzieprijs, de meest vooraanstaande poëzieprijs die ons land (nog) rijk is. Deze wordt toegekend aan de beste bundel gedichten in het Nederlands.
Vanuit de Nicolaïkerk in Utrecht wordt 
door Isolde Hallensleben verslag gedaan van deze uitreiking. Er zijn vijf genomineerden: Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter. Wie ook de winnar wordt, zij of hij wordt overladen met de som van vijfentwintig duizend euro.

23-01-12

NDR Kultur: Twee symfonieën van Franz Schubert onder leiding van Günter Wand

Twee markante meesterwerken

In het muziekprogramma met de titel NDR Sinfonieorchester dat door de regionale Duitse radiozender NDR Kultur wordt gepresenteerd, wordt de aflevering van maandag 23 januari ─ tussen 20:05 uur en 22:00 uur ─ opnieuw in zijn geheel besteed aan de in 2002, op negentigjarige leeftijd overleden Duitse dirigent Günter Wand.


Deze avond worden er door bovengenoemd ensemble twee symfonieën gespeeld van Franz Schubert (1797-1828): eerst de symfonie nr. 5 in Bes groot, D 485 (1816), gevolgd door de Negende in C groot, D 944 (1825-1826), die daardoor de bijnaam De Grote heeft gekregen.

Met andere orkesten heeft Günter Wand eveneens deze symfonieën opgenomen, zoals met het Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester, uitgebracht op het label RCA Victor ─ Gold Seal.

__________

Afbeelding: Schubert-portret uit 1875, door Wilhelm August Rieder (1796-1880).
__________
Zie tevens onze bijdrage van donderdag 5 januari op onze zustersite Tempel der Toonkunst.

22-01-12

Op 22 januari 1980 werd Andrej Sacharov in Moskou gearresteerd en daarna verbannen. Michail Gorbatsjov liet hem in 1986 terugkomen

Voor sommigen zal het als de dag van gisteren lijken, maar het is inmiddels wel tweeëndertig jaar geleden dat de Sovjet-dissident Andrej Sacharov (1921-1989) in Moskou werd gearresteerd en naar de stad Gorki in het oosten werd verbannen, vanwege het feit dat hij openlijk kritiek op het systeem en de uitvoerenden van de Sovjetunie had geleverd. Vijf jaar tevoren was hij onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. Kort voor zijn overlijden werd hem door de Rijksuniversiteit Groningen een eredoctoraat toegekend.

Als gevolg van de perestrojka, die door de toenmalige president van de Sovjetunie, Michail Gorbatsjov (geb. 1931) werd ingezet, mocht Sacharov in 1986 naar Moskou terugkeren.
Gorbatsjov bleek niet op de hoogte te zijn van Sacharovs verbanning. Dat kwam aan het licht toen hij, tijdens een bezoek aan de Franse president François Mitterand (1916-1996), 
 in Parijs vragen van journalisten beantwoordde. Terug in Moskou liet Gorbatsjov zich informeren en telefoneerde hij persoonlijk met Sacharov in Gorki om hem mede te delen dat de verbanning was opgeheven. Gorbatsjov volgde de kist toen Sacharov in 1989 ten grave werd gedragen.

Zijn levensgezellin Jelena Bonner (1923-2011) heeft hem consequent gesteund en heeft zijn archief overgedragen aan de Harvard University in de Verenigde Staten.

Jelena Bonner met Andrej Sacharov en Sofja Kalistratova (1986).
Foto van M.A. Kalistratova (et alteri).

20-01-12

Opera 'Live from the Met', op zowel WDR3, alsook via BBC Radio 3 met 'The Enchanted Island'

De Fransman Jean-Marie Leclair.
Ets van F. Luigi uit 1741.

Op zaterdag 21 januari wordt een voorstelling van de Metropolitan Opera in New York op Europese radiozenders voorgesteld. Daarbij gaat het om The Enchanted Island, zowel te beluisteren op de Duitse regionale radiozender WDR3 ─ in het onderdeel 'Bühne: Radio live'─ alsmede, tegelijkertijd in het programma 'Opera on 3' van de Britse cultuurzender BBC Radio 3.

Beide uitzendingen beginnen om 19:00 uur en duren tot 22:30 uur. Dat zou het bestaande vermoeden, dat het om een rechtstreekse overdracht vanuit de Met gaat, waar het dan zoveel uren vroeger is dat er sprake is van een Matinee. Bovendien meldt de Britse radiozender "Live from the Met."


Het operaprogramma dat we, als we ernaar luisteren, krijgen voorgeschoteld, heet The Enchanted Island, waarbij barokmuziek wordt gespeeld van Georg Friedrich Händel (1865-1759), Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Antonio Vivaldi (1678-1741) en de Fransman Jean-Marie Leclair (1697-1764).

Barokspecialist William Christie (geb. 1944) leidt het koor en het orkest van de New Yorkse Met. Medewerking wordt verleend door de vocale solisten Joyce di Donato, David Daniels, Placido Domingo, Lisette Oropesa, Anthony Roth Costanza, Layla Claire en Elizabeth DeShong. 

19-01-12

Documentaire van Werner Herzog over drievoudige moord in Texas: 'In the abyss ─ A tale of death, a tale of life'

Werner Herzog Foto uit 2007, genomen in Brussel.

Canvas-televisie, het tweede, Nederlandstalige, Belgische televisienet, presenteert, op de avond van vrijdag 20 januari, de documentaire Into the abyss: A tale of death, a tale of life, uit 2011 van de Duitse regisseur Werner Herzog (geboren 1942). Deze film gaat over de daders van een drievoudige moord en enige direct of indirect, betrokkenen: hetzij bij de daad betrokken, of als betrokkene bij (een van de) slachtoffer(s) van deze misdaad.


Michael en Jason Burkett werden veroordeeld, nu alweer tien jaar geleden, voor de misdaad in kwestie: een drievoudige moord in Conroe in de VS-staat Texas. De beide jongens wilden joyriden en stalen daartoe een automobiel. Dat leidde uiteindelijk tot deze moord.


De film wordt uitgezonden tussen 23:35 uur op vrijdag, tot in de nacht op zaterdag 21 januari, om 01:20 uur.

17-01-12

Orkest Vrije Universiteit speelt jubileumconcert met werken van Béla Bártok en Richard Strauss in Groningen en Amsterdam

COMPONISTEN ─ Bartók, Béla (9).jpg

Het orkest van de Vrije Universiteit geeft in de tweede helft van januari 2012 twee concerten met hetzelfde programma; dit in verband met het heugelijke feit dat het ensemble een halve eeuw bestaat. Dat gebeurt in de beide plaatsen  die de lijst van tien belangrijkste cultuursteden in Nederland aanvoeren: Amsterdam en Groningen.

Op zaterdag 21 januari, 's middags vanaf 14:15 uur, treedt het ensemble onder leiding van Daan Admiraal op in de onlangs qua meubilair eindelijk verfraaide grote zaal van het cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen.Het programma vermeldt twee werken voor orkest, beide gecomponeerd in de twintigste eeuw. De Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta, gecomponeerd in 1936, van Béla Bartók (1881-1945), die één van de vijf meest invloedrijke componisten is geweest in de ontwikkeling van de muziek in de twintigste eeuw.

 

 

Het groot bezette ensemble speelt tevens Eine Alpensinfonie voor orgel en groot orkest, opus 64 ─ bestaande uit 22 onderdelen ─ uit de jaren 1911-1915, van de Duitse meester Richard Strauss (1864-1949), die evenals diverse anderen ─ tijdgenoten en musici na hem ─ als de laatste romanticus werd gekwalificeerd.
Het concert zal worden herhaald op maandah 23 januari, in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam.
____________
Afbeeldingen
1. De Hongaarse componist Béla Bartók. Foto uit 1927.
2. De Duitse muziekmeester Richard Strauss, op een gedenkzegel ─ met een waarde van 40 Pfennig ─ van de Deutsche Post uit 1954.


 


16-01-12

Met de huidige stand van zaken binnen de biotechnologie kan de mens voor Schepper spelen

'Horizon' is een wetenschappelijke documentaireserie van de Britse televisiezender BBC Two, die de nieuwere ontwikkelingen binnen de biotechnologie als thema heeft.
In de aflevering die op dinsdag 17 januari van dat programma wordt gepresenteerd tussen 22:30 uur en 23:30 uur onze tijd, krijgen we uitgelegd dat de biotechnologie inmiddels zover is voortgeschreden dat er uit twee verschillende dieren één nieuwe diersoort kan worden gecreëerd. Tevens is het heden ten dage mogelijk om, met behulp van machines, emoties in het menselijk brein te sturen.
Playing God luidt de titel van de aflevering in kwestie.

15-01-12

Portret van Neerlands Metropole Orkest en dirigent Vince Mendoza, te zien in VPRO's 'Vrije Geluiden' via Nederland 1-tv

Een nieuwe aflevering van het VPRO-programma Vrije Geluiden, van en met Mechior Huurdeman, wordt op zondag 15 januari ─ tussen 10:30 uur en 11:20 uur ─ geheel gewijd aan het Metropole Orkest en de chef-dirigent van dat ensemble: Vince Mendoza.

Metropole Orkest met dirigent op de bok.

Het ensemble werd in 1945 opgericht om jazz en pop op een hoog niveau te spelen. Daar is het echter niet bij gebleven. Het orkest trad eveneens op tijdens Nederlandse bijdragen aan het Eurovisie Songfestival, voornamelijk met de vaste dirigent van het eerste uur, Dolf van der Linden (1915-1999), die vijfendertig jaar aan het ensemble verbonden was.
In 2005 werd Vince Mendoza (geboren 1961) ─ zesvoudig winnaar van een Grammy ─ benoemd tot chef-dirigent en artistiek leider.
Deze uitzending van Vrije Geluiden zal worden herhaald op zaterdag 21 januari, eveneens in de ochtenduren, en ook weer op Nederland 1, tussen 09:00 uur en 09:50 uur.

13-01-12

Drie programma's over de Engelse muziekmeester Ralph Vaughan Williams: twee op BBC Four, vrijdag 13 januari; volgende week vijf dagen 'Composer of the week' van BBC Radio 3

Twee programma's achtereen

De komende dagen wordt de Engelse componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958) niet alleen op vrijdag 13 januari met twee verschillende documentaires in het zonnetje gezet; gedurende de week van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari is dezelfde muziekmeester Composer of the week in het gelijknamige programma dat op werkdagen tweemaal wordt gepresenteerd door de Britse cultuurzender BBC Radio 3.

Standbeeld van Ralph Vaughan Williams in het centrum van Dorking.

 

Vrijdag 13 januari begint, om 20:30 uur onze tijd, de documentaire The Lark Ascending over het verhaal achter de compositie voor viool en orkest met die titel uit 1914 en het succes dat dit opus heeft mogen beleven en ook vandaag de dag nog ondervindt.
Om 21:00 uur volgt de anderhalf uur durende documentaire over deze componist The passions of Vaughan Williams.

Composer of the week

De komende week wordt ─ in het programma Composer of the week van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 ─ op de werkdagen tweemaal aandacht met de duur van een uur besteed aan deze klanken-tovenaar: zoals gebruikelijk eerst vroeg in de middag tussen 13:00 uur en 14:00 uur onze tijd, en die vijf dagen een herhaling van dat uur in de vroege avonduren, tussen 19:30 uur en 20:30 uur onze tijd.
Zijn eerste werk publiceerde Ralph Vaughan Williams in 1903: het lied The House of Life, en begon hij aan zijn Sea Symphony, die zes jaar later werd voltooid. In zijn sterfjaar zijn de laatste composities verschenen. Al met al een actief leven van ruim een halve eeuw ten dienste van de muziek, en een deels blijvend oeuvre.
__________

Voor een uitvergroting van de kop van dit standbeeld, te zien in een bijdrage van maandag 2 januari op onze zustersite Tempel der Toonkunst kunt u hier klikken.

12-01-12

Canvas-tv biedt 'Kinderen van de Goelag'van de Franse documentairemaker Romain iscard

Documentaire

De Franse documentairemaker Romain Iscard heeft in het achter ons liggende jaar de film Kinderen van de Goelag gerealiseerd.
Op donderdag 12 januari begint om 23:40 uur ─ via het tweede, Nederlandstalige, Belgische televisienet Canvas ─ de uitzending van deze goed vijftig minuten durende documentaire, die omstreeks 00:35 in de nacht op vrijdag 13 januari zal eindigen.

Door de publicatie van de omvangrijke beschrijving van deze Russische goelags door de auteur en Nobelprijswinnaar Letteren, Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) ─ De Goelag Archipel, verschenen in de jaren 1973-1975 ─ is wereldwijd bekendheid gegeven aan het bestaan van deze, oorspronkelijk stalinistische concentratiekampen.

Gruwelkampen

Aleksandr Solzjenitsyn.

Een goelag ─ waarvan er vele waren, ver van de bewoonde wereld, onder meer in Siberië ─ was/is een straf- en werkkamp waarin miljoenen Sovjet-burgers terecht zijn gekomen, vooral op grond van vermeende wan- en misdaden. Dat gebeurde voornamelijk tijdens de Stalin-dictatuur. Daarin zijn echter, verbijsterenderwijze, eveneens kinderen van onder meer drie jaar oud opgesloten, omdat ook zij allen als gevaarlijke contrarevolutionairen werden afgestempeld. Een beter bewijs voor de extremistische krankzinnigheid en beestachtigheid van het regime is niet te verzinnen.

Daarnaast zijn er ook nog miljoenen kinderen in gevangenschap geboren.


Vandaag de dag

In het westen bevinden zich genoeg denkende mensen die menen dat dezelfde willekeur, als ten tijde van het krankzinnige beest Stalin, in kringen van de huidige Moskouse machthebbers heerst. De huidige premier, die acht jaar president was en dat snel opnieuw wil worden, heeft, volkomen terecht, het odium van machtsbezeten despoot, met alle daarbij behorende vormen van misbruik en beïnvloeding van politie en justitie. Een heilloze situatie, waaraan ten spoedigste een einde dient te komen.

11-01-12

Fascistische tendensen verspreiden zich razendsnel in Europese landen

De Franse filosoof

Bernard-Henri Lévy.

Foto uit 2008.

Hoe fascistoïde of regelrecht fascistisch kan een regering van een tot de Europese Unie behorend land zich opstellen zonder dat men in Brussel daartegen maatregelen neemt? Dezer dagen vallen twee, zich uitzonderlijk kwalijk gedragende, regeringen extra in het oog door wel heel speciale maatregelen.


Estland

Hoe gestoord moet je als regeringsleider zijn om een voorstel serieus te nemen waarin leden van de tijdens de oorlog tot de Waffen-SS behorende wezens op twee benen, thans officieel, want per wet (sic), als Vrijheidsstrijders moeten worden neergezet? In Estland zijn de voorbereidingen daartoe in volle gang. Zoiets hoort voldoende te zijn om zo'n land uit de Europese Unie te zetten.


Hongarije

In het Duitse dagblad Die Welt van heden vraagt de Franse dandy-filosoof Bernard-Henri Lévy zich af waarom de Europese Unie het accepteert dat de Hongaarse regering fascistoïde maatregelen neemt, die op termijn slechts één doel hebben: de ontmanteling van Europa.

Europa verkeert, in diverse opzichten, in een diepe crisis. Maar één ding is heel zeker: als het de ogen blijft sluiten voor tendensen, die uit alle macht en met alle kracht dienen te worden bestreden, dan raakt het doel van al die in het verleden levende, want in een bruin moeras zich rondwentelende, politici ─ Europa tot en met het beenmerg te vernietigen ─ steeds dichterbij en zullen opnieuw de beesten uit de afgrond hun destructiedrift tot in detail kunnen botvieren.

09-01-12

Vara's nieuwe programma 'RamBam' zaagt kwalijke lieden en instanties door. Vanavond op Nederland 3

Doorzagen van loze beweringen

In de aflevering van het nog nieuwe Vara-programma RamBam, die op maandag 9 januari, tussen 21:55 uur en 22:30 uur, via Nederland 3 wordt uitgezonden, gaan de makers op zoek naar de geesten met welke de kwalijk-dubieuze 'paragnost' Derek Ogilvy beweert contact te (kunnen) leggen.
Het heet dat in RamBam op onconventionele en anarchistische wijze maatschappelijk onrecht wordt aangepakt. Nog niet zo lang geleden heeft diezelfde Vara, ook al de staf gebroken over de zich als medium presenterende Amerikaanse mevrouw Char en haar tot in het merg afgebroken door aan te tonen wat er allemaal aan haar opdringerig-irritante wijze van 'channelen' en veel meer van dergelijke nonsensicale praktijken niet deugde. Hopelijk doet de omroep dat ─ ook al is de aanpak van RamBam een andere ─ eveneens met die extreem onvolwassen, doch voor velen, helaas, geloofwaardig suggererende kletskous Ogilvy.

Geheimhoudingsverklaring
In Artikel 7 van de Geheimhoudingsverklaring van RamBam ─ afgedrukt in de VPRO Gids van deze week (2012, nr. 1) ─ staat:

Dat in de eerste aflevering een bekende Nederlander wordt 'ontmaskerd'. In de tweede is een bekende zakenman het doelwit. 'Dat is iemand waarvan (sic) we vinden dat hij iets terug moet doen voor de mensen die hij heeft benadeeld. We gaan niet iemand moedwillig kapot maken. We laten zien dat er iets niet klopt en dat je daar niet mee weg kan komen.'


Hopelijk wijken de makers van dat principe af als het gaat om die figuren welke mensen massaal geld uit de zak kloppen met leugens en laster, lagen en listen, die ze dan als 'paranormale kennis en kunde' te grabbel gooien. Daarbij gaat het om monsterlijk tuig van de richel dat zich nog ergerlijker presenteert dan de protagonisten in die nachtelijke programma's vol met zich op het laagst denkbare niveau gedragende sekshoertjes.
Het spreekt vanzelf dat niemand zich daardoor moet laten leiden, of zelfs maar één cent zou moet neertellen voor dergelijke daverende gekte. Want degenen die zich het geld voor niets-en-nogmaals-niets uit de zak laten kloppen, zijn nog stupider dan degenen die de gekwadrateerde idiotie over hun 'kunnen' zo schaamteloos de wereld insturen.


De befaamde, niet alleen dichterlijk ingestelde
, maar tevens heel erg in de toekomst kunnende kijken, intens veel publicerende Hil Zwaneschil, schreef decennia geleden reeds over deze thans optredende oplichters, de twee hieronder volgende pracht-poëmen:

Liederlijk Leugentuig

Verhang u aan uw huig
Wanneer verwerkt men uw maffia

Nu eindelijk eens tot raffia?

EN:

O, ellenlang, ellendig loeder

Geboren uit een mensenmoeder

Begeef u naar een varkenshoeder

Die vermaalt u wel tot poeder

Welk een waarlijk vooruitziende blik.

__________
(sic): Het is iemand van wie, en niet iemand waarvan.

08-01-12

Weinig gespeeld Fagotconcert van André Jolivet, maandagmiddag in 'Afternoon on 3' van BBC Radio 3

BBC National Orchestra of Wales

In het programma Afternoon on 3 van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 kunt u ─ als tweede onderdeel van het uit vier onderdelen bestaande concert ─ door het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Pascal Rophe ─ luisteren naar het Concert voor fagot en orkest van de Franse componist André Jolivet (1905-1974), die zich op allerlei fronten nadrukkelijk heeft ingezet voor de Franse cultuur. Hij is er onder meer in geslaagd de meer tradtionele muzikale vormen van symfonie en concerto te combineren met de nieuwere vormen van georganiseerd geluid van Edgard Varèse (1883-1965).
Solistische medewerking wordt verleend door de eerste fagottist van het orkest in kwestie: Jaroslaw Agustiniak.

Meer fagotconcerten dan we vermoeden
Fagotconcerten bestaan niet, zoals vooral concerten voor piano met begeleiding, in een schier oneindige hoeveelheid, maar het blijken er toch veel meer te zijn dan men ─ als niet-fagottist ─ kan ophoesten. Het beroemdste concert in die categorie is ongetwijfeld dat van Mozart, uit 1774, gevolgd door dat van Johann Christian Bach.
In een Frans standaardwerkje over blaasinstrumenten is een bekorte lijst van composities in de betreffende categorie opgenomen. Tussen de bekendere namen ─ zoals de twee bovengenoemde en die van Boismortier, de Belg Meulemans, Vivaldi en Weber  ─  komen we ook nog die van Bourgault-Ducoudray, Growlez, Kazacsay, Mazellier, Pauer en Schoemaker tegen, evenals een hele reeks andere. 
____________

AfbeeldingGedenkplaat aan het huis nummer 59 in de rue de Varenne, 75007 te Parijs.

Opera 'Der Evangelimann' van Wilhelm Kienzl in 'Bühne:Radio' van de Duitse regionale radiozender WDR3

Vrijwel geheel vergeten

Heden ten dage is de opera der Evangelimann uit 1895 van de Oostenrijkse componist Wilhelm Kienzl (1857-1941) vrijwel alleen nog bekend door één aria: Selig sind, die Verfolgung leiden, aangezien van de enorme populariteit, die het werk in de periode van ontstaan en ontwikkeling, vanaf de première ─ op 4 mei 1895 in het Neue Königliche Opernhaus te Berlijn ─ tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw ten deel is gevallen, niets meer is overgebleven.

WDR3, Bühne:Radio

Op zondag 8 januari wordt in het programma Bühne: Radio van de Duitse regionale radiozender WDR3 een uitvoering gegeven van dit muziekdrama door het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Lothar Zagrosek, met medewerking van enkele koren en een reeks vocale solisten.
De tekst van dit muziekdrama is afkomstig uit de koker van de componist, die daarvoor de inhoud van een verhaal uit 1894 heeft gebruikt, geschreven door Leopold Florian Meißner (1835-1895), die aanvankelijk politiemabtenaar te Wenen was, en vervolgens advocaat en procureur.

De handeling

De broers Mathias (tenor) en Johannes (bariton) zijn beiden verliefd op Martha (sopraan). Johannes sticht brand en wijst met beschuldigende vinger naar Mathias, die daardoor in het gevang belandt. Na zijn vrijlating hoort hij van Magdalena (alt) dat Martha een eind aan haar leven heeft gemaakt. Vervolgens trekt Mathias als evangelist door het land. Hij hoort de bekentenis van de stervende Johannes aan en verzoent zich met hem.

__________

Afbeelding: de Oostenrijkse componist Wilhelm Kienzl.

06-01-12

Een bijzondere klimexpeditie in Noord-Canada als documentaire via Arte-televisie

De Frans-Duitse cultuurzender Arte-tv presenteert op vrijdag 6 januari de documentaire Ausgesetzt ─ Kletterexpeditionen über dem Polarmeer, over een expeditie op Buffin Island in het noorden van Canada. Het gaat daarbij om een Canadees-Duitse coproductie uit 2009, gerealiseerd door Jochen Schmoll voor het tweede publieke Duitse televisienet ZDF.
Robert Jasper, Stefan Glowacz en hun beider team hebben als eersten geprobeerd een rotswand van de Quernbitter Fjord te beklimmen.

Foto van de website van Stefan Glowacz, één van de beide leiders van

de expeditie Quernbitter Fjord op Buffin Island in Noord-Canada.


Uitzending van deze docu in HD-kwaliteit, op het beeldformaat 16:9, en met stereofonisch geluid, is tussen 19:55 uur en 20:40 uur. Binnen een week zullen twee herhalingen door Arte worden gerealiseerd: o
p zaterdag 7 januari, vanaf 15:35 uur, en vervolgens op vrijdag 13 januari, vanaf 16:25 uur.

04-01-12

Bondspresident Christian Wulff moet aftreden, desnoods onder dwang

Het is nog maar een paar dagen geleden dat de tegenstanders van de Duitse Bondspresident Christian Wulff van mening waren dat een aftreden van deze post meer schade voor de staat met zich zou meebrengen dan voordelen, al groeide ook toen het aantal mensen dat vond dat het inmiddels wel meer dan genoeg was met zijn malversaties. Niet alleen een privé-krediet tegen heel speciale voorwaarden was al enige tijd het centrale punt van kritiek, steeds meer werd er bekend en per plakje gaf de president dat toe wat inmiddels door de Duitse media publiek gemaakt was. "Salamitechniek", heet zoiets.

Die gedachte van schade voor de staat is uiteraard baarlijke nonsens, aangezien de man geen leidende, maar een ceremoniële functie in de dagelijkse politiek vervult, al zou hij dat zelf graag anders zien.

Nu we echter ook weten dat hij dreigementen heeft geuit in de richting van de hoofdredactie van het ─ weliswaar meest weerzinwekkende ─ Duitse dagblad BILD, en daarnevens aan leidende figuren binnen de uitgeverij van die 'krant', is ook de Duitse Journalistenbond in het geweer gekomen. Nauwelijks zijn velen, die tot enkele dagen geleden die president door dik en dun hebben verdedigd, van die schrik bekomen, toen gisteren bekend werd dat dit de redactie van Die Welt am Sonntag ─ eveneens een krant uit de stal van Axel Springer ─ eveneens is overkomen. Nu is voor tal van politici uit de eigen rijen van Wulff ─ die Schafskleider draagt: hij huichelt immers om het leven als hij zegt dat persvrijheid (welke hij hoogst persoonlijk om zeep wilde helpen) het hoogste goed in de staat is ─ niet meer doenlijk de man nog langer de hand boven het hoofd te houden.

Wil de Bondsrepubliek Duitsland nog langer voor betrouwbare partner binnen de Europese context doorgaan, dan is het de hoogste tijd dat Bundeskanzler Angela Merkel en President Lammert van de Bundestag (de Duitse Tweede Kamer), evenals de president van de Bundesrat (de Duitse Eerste Kamer) er alles aan zullen doen om Wulff tot aftreden te dwingen: rechtstreeks of met zachte, onderhuidse dwang.

Een enquête van het Duitse dagblad Frankfurter Rundschau (onder de eigen lezers, abonnees en de mensen die de krant op internet raadplegen) van heden laat zien dat 86% van de mensen die eraan hebben deelgenomen, van mening zijn dat Christian Wulff onmiddellijk dient af te treden.

Het is zo ongeveer de enige fatsoenlijke daad die men redelijkerwijs binnen deze context nog van de man mag verwachten. En anders moet hij zo spoedig mogelijk worden afgezet.

__________

Afbeelding: Christian Wulff, Bundespresident BRD. Officiële foto van het Bundespräsidalamt: Bondspresident Wullf in de werkkamer van Schloss Bellevue.

02-01-12

Diverse aspecten van Geloven in de serie 'Belief', deze week 's avonds op BBC Radio 3

Gedurende de vijf werkdagen van de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari wordt door de Britse cultuurzender een programma van een half uur uitgezonden onder de titel Belief.

Op maandag 2 januari kunt u in genoemde dertig minuten luisteren naar een interview met Rupert Sheldraka (geboren 1942) over de relatie tussen wetenschap en religie. (Uitzending is tussen 22:30 uur en 23:00 uur.)

De Brits-Iranese komiek en acteur Omid Djalili (geboren 1965) geeft op dinsdag 3 januari een interview over het geloof. (Uitzending tussen 22:30 uur en 23:00 uur onze tijd.)

Op woensdag 4 januari wordt opnieuw een interview uitgezonden: deze keer met romancière en dramaschrijfster Stella Duffy (geboren 1963 te Londen) over haar katholieke jeugd in Nieuw-Zeeland, alsmede over haar bekering tot het boeddhisme.(Uitzending tussen 23:00 uur en 23:30 uur onze tijd.)

Choreograaf Akram Khan spreekt op donderdag 5 januari over de invloed van zijn moslim-opvoeding op zijn werk. (Uitzending tussen 22:30 uur en 23:00 uur.)

De serie wordt op vrijdag 6 januari afgesloten door een interview met biochemicus Denis Alexander, over de relatie tussen zijn christelijke geloof en de wetenschap.
(Uitzending tussen 22:15 uur en 22:45 uur.)

Afbeeldingen
1. Celbioloog Rupert Sheldraka.
2. Schrijfster Stella Duffy.
3. Choreograaf Akram Khan.

'A Sea Symphony' van Ralph Vaughan Williams, vroeg in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 januari te beluisteren via Radio 4-NL

In het Nachtconcert dat de Avro direct na middernacht ─ tussen 00:02 uur en 01:30 uur zal uitzenden in de nacht op dinsdag 3 januari 2012 ─ zal uitzenden, speelt het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Michael Schönwandt, de Symfonie nr. 1, A Sea Symphony voor sopraan, bariton, koor en orkest uit de jaren 1903-1909, op teksten van de Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819-1892) van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958), één van die Britse muziekmeesters die enerzijds hoog werd geëerd ─ mede vanwege de nationalistische tendensen in zijn muziek, maar tegelijkertijd, vanzelfsprekend door anderen ─ enorm werd verguisd.
 

Vocale medewerkenden zijn:

Anna Prohasak, sopraan 
David Wilson-Johnson, bariton 
Vocaal Ensemble en Concertkoor van de Deense Radio


Maartje Stokkers zorgt voor de prensentatie van dit
 Nachtconcert.

_________

Afbeelding: Kop van het standbeeld van de componist in het centrum van Dorking.

01-01-12

De verkeerde keuze van Youp van 't Hek

Het blijkt voor te komen: een cabaretier, die terecht zeer kritisch is ─, en voor kijkers en luisteraars alleen al daarom een genoegen is om naar te luisteren, en, zo mogelijk, te kijken ─, maar die elke kritische afstand verliest als hij iets mooi (b)lijkt te vinden. Het was dan ook een miskleun eerste klas om een fiedelende mevrouw als begeleiding te kiezen, die nimmer een wonderkind is geweest maar in die tijd, nu zo ongeveer een halve eeuw geleden, zich eerder gedroeg als een wonderlijk wezentje. Nooit is ze boven de middelmaat uitgekomen. Anders gezegd: na een halve eeuw is ze ook wel helemaal uitgestreken. En dan zo iemand te kwalificeren als Grande Dame van de Nederlandse klassieke muziek, alleen omdat je iets mooi vindt, is nimmer aanvaardbaar. Mooi is een esthetisch begrip dat door velen zelfs als epitheton ornans wordt geplakt op de muziek-verkrachtingen van de jongeheer Rieu en andere cultuur-vernietigende chemische smaakmakers, die met muziek per definitie niets van doen hebben.

Met zulke destructieve lieden zullen we Emmy Verhey, hier en elders, nooit vergelijken, omdat zij in die vijftig jaar wel eens heeft bewezen dat ze iets met haar instrument en de daarbij behorende stok kan, en ik heb zelfs, enkele jaren geleden nog, eens een zeer goed concert in het kader van kamermuziek met haar, samen met de voortreffelijke pianist Paolo Giacometti, meegemaakt, maar verder. . . . . uitzien naar nieuwe optredens? Nou nee. Laat het vooral vergane glorie blijven.

Het zou dan ook geen kwaad kunnen als een zeer kritische ─ en mede deswege, ook van deze zijde, hogelijk gewaardeerde ─ cabaretier voor een volgend optreden iets dichter bij zijn leest zou blijven, en niet opnieuw zo'n slechte keuze zou maken voor een eventuele begeleiding.
Mooi is simpelweg niet genoeg, omdat het nimmer een garantie voor kwaliteit is.

__________

Afbeeldingen

1. Youp van 't Hek tijdens een optreden in de Kleine Komedie Amsterdam, die met opheffing werd bedreigd.

2. Violiste Emmy Verhey. Foto van haar website.