07-12-11

Ellende en luim met betrekking tot de in 2008 begonnen financiële crisis; in twee verschillden tv-documentaire

 

De ernst

In de avonduren van woensdag 7 december kunt u via uw huisbioscoop kijken naar twee programma's ─ direct achtereen ─ over de financiële crisis, die tot in ons dagelijks leven blijft voortwoeden.

 

Dat begint om 22:00 uur onze tijd op de televisiezender BBC Two met de documentaire Inside Job, in Storyville, de programmareeks van Charles Ferguson, over de financiële crisis die in 2008 schijnbaar plotsklaps is begonnen. Als gevolg daarvan hebben over de hele wereld miljoenen mensen hun baan verloren en zijn ze,  in de context daarvan, ook nog eens hun huis kwijtgeraakt. Twenty trillion US-Dollars heeft die crisis tot nu toe gekost.

 

Ferguson heeft tientallen protagonisten 'in het centrum van de crisis' geïnterviewd: van politici tot en met top-economen. Hij wil met de inhoud van die gesprekken in het geheel niet het gevolg was van een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dat fraude, verkeerd management en tal van dubieuze producten welke door banken, verzekeraars, en de zogeheten rating-bureaus in de markt werden gezet'' en die heel veel, en steeds meer, risico's in zich bergen, de hoofdoorzaak zijn van hetgeen er op dit gebied is gebeurd.
De documentaire duurt tot 23:40 uur onze tijd.

 

Filmmaker Jamie Kastner, van de docu Sla munt uit de crisis.

De luim

Vijf minuten nadat de Storyville-docu van BBC Two uit is, begint op Nederland 2-tv de film Sla munt ui de crisis, een aflevering in de serie VPRO-Import.
Filmmaker Jamie Kastner is van mening dat we ons helemaal niets hoeven aan te trekken van de heersende crisis, en hij toont aan dat we er munt uit kunnen slaan door ons het eindproduct voor te zetten van zijn speurtocht met de camera: de grappigste documentaire over de huidige crisis.

Deze film ─ met de oorspronkelijke titel Recessionize! For fun and profit! 15 Simple Steps ─ zal worden herhaald op het digitale vierentwintig uurs kanaal Holland Doc 24; eerst op zaterdag 10 december, tusse 20:04 uur en 21:00 uur, en dan nog eens op woensdag 24 december, tussen 18:01 uur en 18:58 uur.
Eventuele extra herhalingen, overdag en in de nachtelijke uren, kunt u vinden in de afdeling Programmagegevens op de website van de digitale zender in kwestie. 

 

26-09-10

VPRO's 'Tegenlicht' met documentaire over financieel-economische problematiek in Griekenland

 

Van de vijfdelige serie De aanval op Europa — door de VPRO uit te zenden in de reeks Tegenlicht — kunt u, op maandag 27 september, tussen 20:55 uur en 21:47 uur via Nederland 2, kennisnemen van de tweede aflevering, getiteld Een Griekse tragedie. Gezien de reeks waarin deze documentaire verschijnt en de noodlotsbeladen titel, zal het niet moeilijk te raden zijn dat het gaat over het Zuid-Europese land dat in bovengemiddelde mate is getroffen door de financieel-economische crisis. Andere lidstaten van de Europese Unie hebben ervoor gezorgd dat een failliet van dat land tijdig kon worden afgewend.


De daarvoor vereiste, en door die andere lidstaten geëiste, bezuinigingen in Griekenland hebben veel onrust onder de Griekse bevolking in het algemeen, en bepaalde beroepsgroepen in het bijzonder, voor veel onrust gezorgd, met als gevolg felle tot zeer felle demonstraties, welke tot op de huidige dag doorgaan. Alles wordt uit de kast getrokken om te kunnen overleven, en dat daarbij zekere groepen ook nog wel eens onderling tegengestelde belangen hebben, zal niemand verbazen.

Regisseur Shuchen Tan heeft besloten om de tragedie van het huidige Hellas te portretteren aan de hand van een Grieks dorp.

 

08-08-10

De (grote) liefde voor het (grote) geld

Documentaire in drie delen
In 1986 heeft de Nederlandse filmer Johan van der Keuken (1938-2001) een driedelige reeks documentaires gemaakt over het fenomeen Geld, hetgeen overigens een abstract begrip is. Opvallend daarbij is dat het verschijnsel wordt aangeduid met een enkelvoud, en dat is eveneens het geval in de drie zogenoemde moderne talen. Doch in twee van de vier talen in kwestie — Nederlands en Duits — komt het ook als meervoud voor: (de) gelden, respectievelijk (die) Gelder. Maar dan is de context wel een andere dan in het geval van het gebruik van het begrip geld.Herhaling op Geschiedenis 24
Op zondag 8 augustus biedt het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24 de gelegenheid om de drie delen van de documentaire van een kwart eeuw geleden achtereen te zien. Daarin toont Johan van der Keuken de obsessie voor geld in vier grote steden verspreid over de wereld, welke op enigerlei wijze een meer dan gemiddelde rol van betekenis spelen in het internationale geldcircuit in verband met Beurs of bankenwereld.
Het eerste deel van het drieluik, dat de titel heeft gekregen
I love dollars, wordt uitgezonden tussen 20:01 en 20:49 uur en heet Amsterdam, New York. Op laatstgenoemd tijdstip volgt deel twee, New York, Hong Kong dat tot 21:36 uur duurt, waarna de slotaflevering volgt — Hong Kong, Genève, Amsterdam. Dan is het 22:32 uur en heeft het door Johan van der Keuken gefilmde verhaal over Geld — dat recht maakt wat krom is — tweeëneenhalf uur geduurd: een waarachtige cyclus.

 

01-03-10

De 'ingeruilde' Tegenlicht-documentaire van verleden maandag heden alsnog op Nederland 2-tv

De Tegenlicht-documentaire, die wij een goede week geleden op deze site in uw belangstelling wilden aanbevelen, is op het laatste moment vervangen in verband met de actualiteit. Toen werd die aflevering uitgezonden, welke voor hedenavond stond aangekondigd: over Afghanistan.
Doch vanavond kunt u, tussen 20:55 uur en circa 22:00 uur op onze eigen televisiezender Nederland 2,  alsnog kijken naar de documentaire over de volstrekt pijnlijk-onjuiste veronderstelling dat de financieel-economische recessie nu wel voorbij zal zijn.

 

22-02-10

Tegenlicht-aflevering over het wegebben van de woede en het verzet tegen de gevolgen van de crisis


De recessie voorbij?

Waar zijn ze toch gebleven:de woede, verzet en de alternatieven die waren aangekondigd?
De informatie die wordt verstrekt over de meest recente aflevering van het VPRO-programma 
Tegenlicht — welke zal worden uitgezonden op maandag 22 februari, vanaf 20:55 uur tot tegen 22:00 uur— begint met de veronderstelling dat de economische recessie nu wel achter de rug is.
Hoewel grote groepen burgers de achterliggende gevolgen van de crisis alsnog zullen voelen — en dat vooral doordat, zoals gebruikelijk, de diverse overheden, zoals vrijwel altijd, de verkeerde keuzes zullen maken, die, zoals gewoonlijk, van een vijandigheid jegens minderbedeelden zal getuigen —, ontstaat terecht de indruk dat de wilskracht en de daaraan gekoppelde dadendrang tot vrijwel nihil is gereduceerd.


De opstand(igheid) voorbij?

Waar  is de overtuiging gebleven dat men ingrijpende maatregelen zou moeten nemen om het heersende economische systeem te hervormen? Is er nog het geringste bespeurbaar van verzet? En waar zijn alle ooit aan de orde gekomen alternatieven die zijn ontstaan uit woede over het gebeurde?

In de Tegenlicht-aflevering wordt onderzocht hoe het mogelijk is dat er geen opstand is uitgebroken jegens onder meer degenen die direct — en eventueel indirect — verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische crisis.

Onder regie van Bregtje van der Haak komen die thema's in de film aan de orde, evenals een beeld dat wordt geschetst met betrekking tot hoe het er nu had kunnen uitzien als de aanvankelijke woede gedurende de periode van de financieel-economische crisis een constante zou zijn gebleven.

__________

Afbeelding: Regisseur Bregtje van der Haak. (Foto overgenomen van Holland Doc.)

15-02-10

Thema-avond van Arte-televisie met aandacht voor de slachtoffers van de financiële crisis


Bestaan tussen hoop en vrees

Arte-televisie presenteert op dinsdag 16 februari — tussen 20:15 uur en 22:05 uur — een thema-avond als centrale gebeurtenis tussen al het andere dat voor uitzending geschikt bleek. Het thema deze keer is Die Opfer der Krise.

Zoals gebruikelijk is het programma in drie onderdelen opgesplitst. Als eerste kan men, vanaf 20:15 uur, kijken naar de documentaire Angst vor dem Absturz, waarin wordt stilgestaan bij zeer grote groeperingen mensen die in Frankrijk en Duitsland slschtoffer zijn geworden van de financiële crisis, en dat zijn zeer uiteenlopende categorieën, variërend van arbeiders tot werklozen en daarnaast directeuren van bedrijven.

Krediethaaien en hun prooi

Om 21:15 uur volgt de tweede documentaire, die een groepering personen behandelt, welke wereldwijd reeds ruimschoots is besproken, maar die er kennelijk — althans een niet onbelangrijk deel — in slaagt de kwalijke praktijken te continueren. Kredithaie auf Beutejagd luidt de titel van de ongeveer dertig minuten durende film over woekeraars die hun geld — en veelal gaat het daarbij om aanzienlijke bedragen— binnenhalen door handig gebruik te maken van de ellende waarin een groot aantal mensen verkeert als gevolg van de vrijwel overal ter wereld om zich heen gegrepen hebbende crisissfeer.

Debat

Het derde onderdeel van de thema-avond is het debat dat in aansluiting op de beide documentaires wordt gevoerd. Die Debatte duurt van 21:45 uur tot 22:05 uur.
Zoals velen inmiddels weten, wordt een thema-avond van Arte-televisie niet herhaald. 

 

25-01-10

Beleven we economisch herstel of komt er snel een nog veel diepgravender crisis op tal van fronten?


Onzekerheden over herstel

Op maandag 25 januari zal in het VPRO-programma Tegenlicht — dat tussen 20:55 uur en 21:45 uur via Nederland 2 wordt uitgezonden met de titel 2010: Buigen of barsten? — de vraag aan de orde worden gesteld of het economisch herstel intussen is ingezet — zoals sommige deskundigen beweren — of moet het ergste ons alsnog overspoelen? — zoals zeker even deskundige economen en andere geleerden ons waarschuwen.
Waar het in ieder geval in de dagelijkse praktijk op neerkomt, is voor velen wel heel duidelijk: slagen we erin om in het pas begonnen jaar de noodzakelijke ingrepen te verrichten die economische hervormingen van fundamentele aard zullen genereren, of kijken we toe hoe — al dan niet langs lijnen van geleidelijkheid — de volgende crisis ons onverbiddelijk in een houdgreep neemt?
Om antwoorden op de vragen te krijgen, alsook andersoortige reacties, heeft Tegenlicht economen benaderd en investeerders. Aan het woord komen de schrijver Marc Faber, die tevens een naam heeft gemaakt als beleggingsgoeroe. Ook superbelegger Jim Rogers kan zijn zegje doen. Voor de samenstelling alsmede de regie van deze nieuwste Tegenlicht-aflevering is Jos de Putter (*1959) verantwoordelijk.
__________
Foto: Regisseur Jos de Putter.

 

12:14 Gepost door Heinz Wallisch in Economie en financiën | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vpro- tegenlicht, jos de putter |  Facebook |

18-01-10

Centraal thema van Holland Doc 24 deze week: Mens en economie: het geld blijft rollen

 

Tijdens de vijf werkdagen in de week die op maandag 18 januari is begonnen, zal vooral één thema  de uitzendingen op het digitale themakanaal Holland Doc 24 beheersen: Mens en economie: het geld blijft rollen. Dat programma-thema bestaat uit een blok van vier onderdelen: het drieluik van de BBC over The love of money, aangevuld met een Tegenlicht-aflevering over de Chicago sessies van filosofe Martha Nussbaum, hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago.

Chicago-sessies: de kredietcrisis, markt en moraal

In een Tegenlicht-aflevering van Marije Meerma, gerealiseerd voor de VPRO — maar die al die dagen van de week in kwestie opnieuw zal worden uitgezonden via het digitale kanaal Holland Doc 24 — komen we de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum (*1947) tegen, die samen met haar studenten aan de Universiteit van Chicago nader licht werpt op de ethische principes die de basis vormen van het huidige financiële systeem en tevens alternatieven verkent, welke de mogelijkheid tot meer bescherming tegen misbruik binnen het financiële systeem zouden kunnen bieden.


The love of money — een BBC-drieluik

Voorafgaand aan de Tegenlicht-aflevering wordt de driedelige BBC-documentaire met de veelzeggende titel The love of money uitgezonden. In de praktijk komt het neer op een hele middag, respectievelijk een hele avond — vier uur lang — één veelzijdig en uiterst interessant thema de beeldbuis beheerst als men naar Holland Doc 24 blijft kijken: economie, geld en vooral de crisis daarin — fenomenen die ons sedert ruim een jaar in een wurggreep weten te houden. De grootste financiële crisis ter wereld van de laatste acht decennia heeft vanzelfspekend oorzaken, ook en vooral veel dieper liggende dan die welke we heel direct ondergaan.
In die drie delen van de documentaire zullen deze aspecten worden geanalyseerd. In het eerste deel wordt het begin van de crisis onder de loep genomen: 
The last days of the Lehman Brothers. De tweede aflevering van het drieluik gaat over The age of risk, en in het slotdeel komen de makers Back from the Brink.