20-09-11

Arte-televisie toont Franse documentaire uit 2010 over de vergeten oorlog in 1921 om het Marokkaanse Rifgebergte en zijn bewoners

 

Riffijns dorp bij Al Hoceima.

Franse documentaire 
Arte-televisie vertoont op woensdag 21 september, tussen 22:00 uur en 22:50 uur, de historische documentaire over een vergeten conflict in Marokko, bijna een eeuw geleden: de Rifoorlog. Deze kwestie duurde vijf jaar ─ van 1921 tot in 1926 ─ en was in feite een onafhankelijkheidsstrijd van de bewoners van het Marokkaanse Rifgebergte tegen de machthebbers van de staten Spanje en Frankrijk. De bewoners van het Rifgebergte worden Riffijnen genoemd.

Driemaal op Arte-tv 
De film ─ een bijdrage van Arte France in de vorm van een Franse documentaire uit 2010 van Daniel Cling, uit te zenden op het beeldformaat 16:9, zal worden herhaald op dinsdag 26 september, vanaf 10:05 uur in de ochtend, en nog eens op zondag 1 oktober in de middag vanaf 16:55 uur.

 

23-02-11

Khadaffi wil blijven ten koste van alles. Het ongrijpbare Libië aan de rand van de afgrond

Moeammar al-Khaddafi,
een Beest uit de Afgrond.

Het ongrijpbare van Libië
Ieder die ogen en oren heeft, en enigermate situaties kan inschatten, respectievelijk analyseren op basis van gegevens welke verder reiken dan zijn neus lang is, begrijpt dat het recente charme-offensief van de Libische leider Moeammar al-Khaddafi richting het westen door politiek opportunistische motieven is ingegeven en niet omdat plotselinge vriendelijke uitingen ten opzichte van datzelfde westen hun oorsprong vinden in oprechte gevoelens: koele berekening is wat hem drijft. Zelfs extreme krankzinnigen — en tot die categorie behoort die kolonel, en dat bewijst hij steeds opnieuw — kunnen heel goed hun eigen belang in het oog houden.
Dat bleek enige jaren geleden reeds in de Lockerbie-kwestie: zodra Khaddafi in al te gevoelig vaarwater terechtkomt, past hij zijn strategie aan. Hoewel er altijd goedgelovigen zullen blijven, die — uit welke overwegingen dan ook — menen dat het om aanpassingen ten faveure van Europa en de VS gaat, is zulk gevoelen of wensdenken niets anders dan voorbijgaan aan de realiteit. Voor diegenen zou je het bijna verplicht gesteld willen zien om eens nader kennis te nemen van enige feiten omtrent de man in kwestie en de staat die hij en zijn familie in de greep houden. Er bestaat objectieve literatuur over land en volk en degenen die er aan de macht zijn.

Gerbert van der Aa reed door Libië
In het verleden jaar verschenen, doch nu weer hyper-actuele boek van Gerbert van der Aa wordt een reeks indrukken geschetst die de auteur — hij was een van de zeer weinige opdeed tijdens zijn tienduizend kilometer lange tocht door Libië, in een oude terreinwagen. Daarbij heeft hij zich vooral gericht op de mensen in dat land, en is hij daarmee erin geslaagd ons een beter inzicht te verschaffen in hoe de incarnatie van daverende gekte, die de Libische leider is, zijn sporen nalaat in de samenleving van alledag. Dat is meestal het geval met krankzinnige leiders. 
We hoeven de geschiedenis van de twintigste eeuw er maar op na te slaan om te kunnen vaststellen welke vloedgolven van totale destructie zijn ontstaan in de pathologisch-perfide toestand in het hoofd van lieden als Hitler, Stalin, Mao, Amin en nog zoveel andere leiders van kleinere staten. Dat Khaddafi er alles aan doet om in die rij van vertegenwoordigers van het Beest uit de Afgrond te worden opgenomen, bleek op dinsdag 22 februari tijdens zijn toespraak voor de Libische televisie. Daarin bewees hij niet alleen dat hij geheel buiten de realiteit staat, maar tevens dat hij er niet voor terugschrikt een zeer omvangrijke massamoord aan te kondigen.
Niet alleen is hij daarvoor geschift genoeg, en zal er — ondanks alle redelijke protesten, daar en elders ter wereld, tot in de hoogste politieke regionen toe — heel wat strijd moeten worden geleverd voordat de man op zijn knieën wordt gedwongen. 

Hoewel een deel van het land in handen van de oppositie is — althans volgens berichten van ooggetuigen die hun bevindingen via de nieuwste communicatiemedia verspreiden, opdat de rest van de wereld daarvan kan kennis nemen — is één der belangrijkste vragen van dit moment of het leger bereid is de walgelijke devotie ten aanzien van die uitzinnige Gek op te geven en de kant van het volk te kiezen. De politie in de bevrijde steden schijnt dit te hebben gedaan. Als dat juist is, dient dat voorbeeld zo snel mogelijk te worden gevolgd, opdat — na Egypte — de olievlek van geweld, haat en angst in die regio niet tot het uiterste zal escaleren.

Vooralsnog lijkt het erop dat die door destructiedrift aangestuurde Khaddafi dit land in de woestijn voor een (eventueel groot) deel zal doen veranderen in een woestenij, die een afspiegeling zal vormen van de giftige inhoud van zijn schedelpan.

__________ 

Gerbert van der Aa: Khaddafi's woestijn — Reis door het ongrijpbare Libië. 192 pag., paperback. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010. ISBN 978 90 468 0639 5. 
 

Gerbert van der Aa onderweg in Libië op een prachtige plek met fraai uitzicht.

28-09-10

Documentaire 'Secret Iraq' in twee afleveringen op twee woensdagavonden via BBC Two-tv

 

De Britse televisiezender BBC Two presenteert in twee afleveringen de documentaire Secret Iraq uit, handelend over die staat op het grondgebied van vroegere Mesopotamië, het land tussen Eufraat en Tigris: het huidige Irak zoals het dat land na de val van de voormalige president Saddam Hoessein (1937-2006) is vergaan. Het is van de staats-criminele regen die het Monster Saddam en de nog weerzinwekkendere zonen van die extreme rasploert over de bevolking hebben uitgestort terechtgekomen in het net zo walgelijke of wellicht nog abjectere conglomeraat van druppen waarvoor de energie-maffia van het toenmalige Witte Huis verantwoordelijk is, onder leiding van de man met al even weinig beschaving als zijn doelwit: George W. Bush, de voorganger van de huidige Amerikaanse president. Saddam Hoessein werd ter dood gebracht, die enge G.W. Bush leeft gewoon verder. 

Dat is een niet onaanzienlijk deel van de balans die kan worden opgemaakt na de invasie van de extreem barbaarse Yanks en de onnoemelijke vernielingen die ze er, letterlijk en psychisch, onder de bevolking hebben aangericht.
Het eerste deel van de BBC 2-documentaire draagt de titel Insurgency en wordt vertoond op woensdag 29 september, tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd. Het tweede deel komt exact een week later beschikbaar voor het huiskamerbeeldscherm: op woensdag 6 oktober, eveneens tussen 10 uur en 11 uur 's avonds.
____________
Afbeeldingen 

1. Onderdrukker Saddam Hoessein.

2. Glunderende agressor en oorlogsmisdadiger van de ergst denkbare orde: George W. Bush.

03-08-10

Digitaal kanaal Geschiedenis 24 herhaalt Noorderlicht-docu uit 2001: 'Groene leugens'


Philip Stott versus milieubeweging
In de nacht van dinsdag 3 augustus op woensdag 4 augustus wordt, op het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24, een VPRO-reportage uit de serie Noorderlicht uit 2001 herhaald, welke de titel draagt:
Groene leugens.
De Britse geo-ecoloog was in die periode niet alleen hoogleraar biogeografie en ecologie aan de Universiteit van Londen, hij was tevens hoofdredacteur (1987-2004) hoofdredacteur van het tijdschrift
Biogeography. In die laatstgenoemde, journalisitieke functie heeft Philip Stott de milieubeweging enorm tegen zich in het harnas gejaagd door deze te beschuldigen van misbruik van de wetenschap, en zo allerlei onwaarheden ten beste te geven — en deze consequent overeind te houden — met betrekking tot het tropisch regenwoud.
De aflevering van de serie Noorderlicht zal worden uitgezonden tussen 00:00 uur en 00:30 uur. Een herhaling is voorzien tijdens de avond van woensdag 4 augustus, tussen 20:00 uur en 20:30 uur.

 

18-01-10

In VPRO's Tegenlicht maandagavond de documentaire Exit Afghanistan

In het VPRO-programma Tegenlicht wordt op maandag 18 januari — tussen 20:55 uur en 21:50 uur — de aflevering getiteld Exit Afghanistan! van Mariusz Pilis en Olaf Oudheusden uitgezonden.

Een coalitie van troepen uit het westen bevindt zich al geruime tijd — volgens menigeen veel te lang — in Afghanistan. Soldaten van die naties raken nu al zeven jaar betroken in gevechten. Nu wordt dan — eindelijk — steeds vaker de vraag gesteld of het westen (nog wel) iets te zoeken heeft in dat land. Het zijn echter niet alleen de betrokkenen uit de westerse landen die zich dat afvragen,doch tevens deskundigen, en niet te vergeten: een steeds groter wordend aantal inwoners van de diverse landen die aan datgene meedoen wat eufemistisch als missie wordt gekwalificeerd. Ook dat is een uiting van de uiterst kwalijke leugenachtigheid waarmee verantwoordelijke politici in westerse regeringen zichzelf en de burgers een rad voor ogen willen draaien. Het gevolg is ook in die context dat meer en meer 'kiezers' zich van de traditionele politiek afwenden en al te vaak in handen vallen van extreem weerzinwekkende rattenvangers, variërend van hoogst blond tot en met diep-bruin.

Aangezien politici nu eenmaal behoren tot de meest hardleerse categorie van tweebenige wezens, zullen ze hun leugenachtig steeds opnieuw zo lang volhouden tot ze opnieuw worden betrapt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Kortom: uitzinnig abject.