05-08-10

Japanse Edison anno nu, doctor Yoshiro Nakamatsu, vrijdagavond in 'Terzake' van Canvas-televisie


Wereldkampioen Patenten
De Japanse uitvinder Yoshiro Nakamatsu (geboren in 1928), in de wandelgangen beter bekend als doctor Nakamatsu heeft in zijn geboorteland Japan een heel bijzonder status, die hij te danken heeft aan de ruim drieduizend patenten die op zijn naam staan, waarmee hij in die sfeer wereldrecordhouder is. Zelfs Edison laat hij daarmee ver achter zich laat: die bezet een derde plaats met bijna elfhonderd patenten. Sommige daarvan hebben weliswaar hun functie wereldwijd min of meer gehad, doch hebben zij wel degelijk een zeer vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van datgene waarvoor ze waren bedoeld. Andere van zijn uitvindingen kunnen nog steeds blijvend van groot nut zijn, zoals het door Nakamatsu geconstrueerde bed dat — mits voor het doel van slapen gebruikt — ervoor zorgt dat men na vier uur nachtrust verkwikt en uitgeslapen is. De man heeft in zijn jonge jaren het uitvinderspad betreden met een pompje voor sojasaus, speciaal bedoeld voor zijn moeder.


Canvas-docu in Terzake
Canvas-televisie, de tweede Nederlandstalige Belgische kijk- en luister-zender, biedt op vrijdag 6 augustus — tussen 20:00 uur en 20:45 uur — in het programma Terzake een portret met humoristische elementen over deze vreemde vogel, die tegelijkertijd een witte raaf blijkt te zijn. De man is alleen al door zijn opvallende gewoontes een uitzonderlijk wezen. Zo heeft de man een aparte relatie met fotocamera's: die gebruikt hij weliswaar ook gewoon om dingen 'op de gevoelige plaat vast te leggen', zoals al zijn maaltijden, met het doel het evenwicht in zijn voeding te controleren. Daarnaast verzamelt hij fototoestellen, maar alleen als ze een onmiskenbaar eigen geur bezitten. De bijzondere positie die dotor Nakamatsu in Japan geniet — en als je beseft dat hij tevens de uitvinder is van de compact disc en van de dvd, verbaast je dat zeker niet — biedt hem ruimschoots de gelegenheid om voor een pittig honorarium spreekbeurten te verzorgen.

 

20-02-10

Aleks Krotoski besluit haar onderzoek over het world wide web en presenteert de homo interneticus op BBC Two-television


De klok slaat voortdurend www

In de laatste aflevering van de vierdelige documentairereeks The virtual revolution, die door de televisiezender BBC 2 wordt uitgezonden en die de veelzeggende titel Homo interneticus draagt, komt zaterdag 20 februari — tussen 21:15 uur en 22:15 uur, onze tijd — dat relatief nieuwe fenomeen met die Latijnse naam aan bod.
Aleks Krotoski rondt daarin haar presentatie af van de resultaten van haar onderzoek met betrekking tot het 
world wide web, door nader in te gaan op de effecten daarvan die de gebruiker, al dan niet bewust, ondervindt, en in aansluiting daarop bekijkt ze de wijze waarop dat web zelfs ons denken beïnvloedt.
In wezen hebben we niet eens een gestudeerde dame nodig om te kunnen beseffen dat het verschijnsel 
www veel meer dan alleen het mensenlijk denken reeds geruime tijd bestoot, alsmede het daaruit voortvloeiende handelen: van vroeg tot laat tot in de droomwereld toe.

11:32 Gepost door Heinz Wallisch in Internet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aleks krotoski, www |  Facebook |