09-01-12

Vara's nieuwe programma 'RamBam' zaagt kwalijke lieden en instanties door. Vanavond op Nederland 3

Doorzagen van loze beweringen

In de aflevering van het nog nieuwe Vara-programma RamBam, die op maandag 9 januari, tussen 21:55 uur en 22:30 uur, via Nederland 3 wordt uitgezonden, gaan de makers op zoek naar de geesten met welke de kwalijk-dubieuze 'paragnost' Derek Ogilvy beweert contact te (kunnen) leggen.
Het heet dat in RamBam op onconventionele en anarchistische wijze maatschappelijk onrecht wordt aangepakt. Nog niet zo lang geleden heeft diezelfde Vara, ook al de staf gebroken over de zich als medium presenterende Amerikaanse mevrouw Char en haar tot in het merg afgebroken door aan te tonen wat er allemaal aan haar opdringerig-irritante wijze van 'channelen' en veel meer van dergelijke nonsensicale praktijken niet deugde. Hopelijk doet de omroep dat ─ ook al is de aanpak van RamBam een andere ─ eveneens met die extreem onvolwassen, doch voor velen, helaas, geloofwaardig suggererende kletskous Ogilvy.

Geheimhoudingsverklaring
In Artikel 7 van de Geheimhoudingsverklaring van RamBam ─ afgedrukt in de VPRO Gids van deze week (2012, nr. 1) ─ staat:

Dat in de eerste aflevering een bekende Nederlander wordt 'ontmaskerd'. In de tweede is een bekende zakenman het doelwit. 'Dat is iemand waarvan (sic) we vinden dat hij iets terug moet doen voor de mensen die hij heeft benadeeld. We gaan niet iemand moedwillig kapot maken. We laten zien dat er iets niet klopt en dat je daar niet mee weg kan komen.'


Hopelijk wijken de makers van dat principe af als het gaat om die figuren welke mensen massaal geld uit de zak kloppen met leugens en laster, lagen en listen, die ze dan als 'paranormale kennis en kunde' te grabbel gooien. Daarbij gaat het om monsterlijk tuig van de richel dat zich nog ergerlijker presenteert dan de protagonisten in die nachtelijke programma's vol met zich op het laagst denkbare niveau gedragende sekshoertjes.
Het spreekt vanzelf dat niemand zich daardoor moet laten leiden, of zelfs maar één cent zou moet neertellen voor dergelijke daverende gekte. Want degenen die zich het geld voor niets-en-nogmaals-niets uit de zak laten kloppen, zijn nog stupider dan degenen die de gekwadrateerde idiotie over hun 'kunnen' zo schaamteloos de wereld insturen.


De befaamde, niet alleen dichterlijk ingestelde
, maar tevens heel erg in de toekomst kunnende kijken, intens veel publicerende Hil Zwaneschil, schreef decennia geleden reeds over deze thans optredende oplichters, de twee hieronder volgende pracht-poëmen:

Liederlijk Leugentuig

Verhang u aan uw huig
Wanneer verwerkt men uw maffia

Nu eindelijk eens tot raffia?

EN:

O, ellenlang, ellendig loeder

Geboren uit een mensenmoeder

Begeef u naar een varkenshoeder

Die vermaalt u wel tot poeder

Welk een waarlijk vooruitziende blik.

__________
(sic): Het is iemand van wie, en niet iemand waarvan.

16-11-11

Lena Loliszwili, met 'genezende krachten' valt niet bij de katholieke kerk als geheel in goede aarde

Arte-tv biedt in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 november, tussen 00:20 uur en 01:15 uur in de nacht op donderdag 17 november, de mogelijkheid om kennis te nemen van een als fenomeen omschreven vrouw, die de naam Lena Loliszwili draagt en die befaamd is geworden door haar als genezende krachten omschreven eigenschappen. In de Sovjetunie zijn geleerden helemaal overtuigd van haar kunnen, in Polen en andere Osotbloklanden wordt ze als het fenomeen Loliszwili omschreven.

Dat in de film tevens aan de orde komt dat de katholieke kerk ─ niet geheel maar doorslaggevende delen ervan ─ daar geheel anders over denkt en haar beschouwt als charlatan, zal niemand verbazen die iets weet van de structuur van dat aloude, op tal van punten allang overleefde instituut.

Deze Poolse documentaire in HD-kwaliteit en op het beeldformaat 16:9, van Vita Zelakeviciute, die in samenwerking met Arte France is gerealiseerd in het jaar 2008, zal deze maand nog tweemaal door Arte worden uitgezonden: eerst op maandag 20 november om 05:00 uur, en dan nog eens op zondag 26 november, in de nacht om 03:35 uur.

11-11-11

Documentaire over Daniel Ellsberg en de Pentagon Papers komende dagen driemaal te zien via digitaal NL-kanaal Holland Doc 24

Daniel Ellsberg.

Vietnam-misdaden van de VS-regering

Het digitale televisiekanaal dat vierentwintig uur per etmaal uitzendt, maar ons wil doen geloven dat de inhoud alleen van, voor en over Neerlands randstedelingen is, presenteert, met ingang van zaterdag 12 november, enige keren de documentaire The Most Dangerous Man in America, waarin een portret wordt geschetst van Daniel Ellsberg (*1931), die in de jaren zestig van de vorige eeuw de zogeheten Pentagon Papers naar de pers heeft gelekt, naar de New York Times en andere couranten. De publiciteit daaromtrent heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de topcrimineel Richard Nixon (1913-1994) die tijdelijk het Witte Huis bezet hield als president en niet alleen daar zijn destructieve invloed heeft doen gelden, maar die tevens bij en in tal van andere instituten in de VS met zijn mafiose kongsi heerste en, als extreem weerzinwekkende oorlogsmisdadiger, oneindig veel leed over niet alleen zijn eigen land en volk, maar over talrijke andere mensen op deze wereld heeft veroorzaakt. Een schandvlek voor de natie, die maar niet kon inzien waar zijn fouten lagen.
De anderhalf uur durende documentaire uit 2009, van Judith Ehrlich en Rick Goldsmith wordt op genoemde digitale zender gepresenteerd op zaterdag 12 november vanaf 23:44 uur tot in de nacht op zondag 13 november om 01:15 uur. Deze docu wordt voorafgegaan door het ─ regelmatig door HD24 uitgezonden ─ programmaatje vooraf: Keuze van de kenner. Deze keer vertelt Daan Vermeulen vooraf waarom hij zijn keuze op deze documentaire heeft laten vallen. Die inleidende minuten gaan van start om 23:38 uur.
Op maandag 14 november wordt een herhaling uitgezonden, tussen 21:58 uur en 23:30 uur, eveneens om 21:52 uur voorafgegaan door de zes minuten van Daan Vermeulen. 
Op donderdag 17 november volgt nog een herhaling: van 234:55 uur tot in de nacht op vrijdag 18 november; ook dan voorafgegaan, om 23:49 uur door de zes minuten van genoemde kenner.

Uitzendingen overdag en in de nachtelijke uren zijn, als ze werden geprogrammeerd te vinden  in het betreffende onderdeel op de website van de zender in kwestie.

03-10-11

Deze week in The essay van BBC Radio 3 is het thema slapeloosheid

Schrijfster A.L. Kennedy.

In de week van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober wordt in het programma The essay, dat al die avonden tussen 23:45 uur en middernacht onze tijd wordt uitgezonden, onder de titel The darkest hour, is het te behandelen thema slapeloosheid.
Over dit onderwerp worden gesprekken gevoerd met vijf verschillende mensen die een functie in het cultuurleven vervullen.
Op maandag 3 oktober is dat schrijfster Margaret Drabble.
Op dinsdag 4 oktober met criticus en auteur John Sutherland.
Op woensdag 5 oktober is A.L. Kennedy de gesprekspartner.
Op donderdag 6 oktober komen we uit bij dichter/auteur Michael Symmons.
Vrijdag 7 oktober wordt de reeks afgesloten met televisie- en toneelactrice Juliet Stevenson.

13-12-10

Jean Genet werd honderd jaar geleden geboren. Arte-tv herdenkt dat met een documentaire

 

Documentaire

De Franse schrijver Jean Genet,
hier 73 jaar oud (in 1983).

Op maandag 13 december, 's avonds laat, om 23:45 uur, start Arte-televisie een documentaire over de tamelijk omstreden Franse auteur Jean Genet (1910-1976), die internationale faam heeft verworven — in zowel opbouwende, alsmede in afbrekende zin — door de wijze waarop hij in zijn boeken de aandacht wist te vestigen op diverse randfiguren van de maatschappij, zoals allerlei misdadigers, waarmee hij diverse aspecten van het dagelijks leven in een kritisch licht wilde stellen. Dat hij daardoor werd ervaren als iemand die de vermeende rust verstoorde, had tot gevolg dat hij vooral werd beschouwd als een lastig element in de wereld der kunsten van het Land van Marianne. Anderzijds waren er ook wel enkele non-conformisten in dat land te vinden, zoals Jean Cocteau (1889-1963). Jean-Paul Sartre (1905-1980), die zelfs de gedachte ter overweging stelde of Genet niet een heilige was, ondanks het feit dat de man een langdurige gevangenisstraf had uitgezeten wegens diverse delicten. [1]

Die J-P Sartre zelf was bij tijd en wijle eveneens een blok aan het been van zo menig Frans hoogwaardigheidsbekleder, en dat heeft er zelfs ooit toe geleid dat mevrouw Charles de Gaulle wilde dat Sartre in hechtenis zou worden genomen, hetgeen ertoe heeft geleid dat de ex-generaal en Franse president de historische woorden moet hebben uitgesproken: "Voltaire on n'arrête pas." Deze latere Nobelprijswinnaar Literatuur kende derhalve het belang van voorspraak.


Ter herdenking
De dit jaar gereedgekomen documentaire die tot 00:45 uur duurt, is van Gilles Blanchard.

Op maandag 19 december wordt de film, eveneens door Arte-tv, opnieuw uitgezonden, dan vanaf 05:00 uur in de ochtend. Op die dag zal het exact honderd jaar geleden zijn dat Jean Genet werd geboren. In de gegevens meldt Arte dat de aandacht aan deze schrijver wordt besteed in verband met zijn honderdste sterfdag, doch Genet overleed op 15 aptil 1986.

Naast de toneelstukken en het vele proza in tal van literaire vormen, heeft Genet ook een poging gedaan een boek over Rembrandt te schrijven. Zijn korte terugblik daarop [2] is in 1990 in een Nederlandse vertaling van Matthijs Bakker uitgekomen. 

__________

[1] Jean-Paul Sartre: Saint Genet, comédien et martyr (1952), in Nederlandse vertaling verschenen bij de Erven Bijleveld te Utrecht.

[2] Jean Genet: Rembrandt — wat overbleef van een in kleine, heel regelmatige vierantjes gescheurde en in deplee gemikte Rembrandt. Oorspronkelijk verschenen in 1968, NL-vertaling in 1990.

 

28-11-10

Twee zwijgende Russische films achtereen. Hedenavond/nacht eenmalig op arte-tv

 

De Russische regisseur
Dziga Vertov.

Zondag 28 november, aan het einde van de avond, respectievelijk vroeg in de nacht op maandag 29 november, presenteert de Frans-Duitse cultuurzender Arte-televisie twee zwijgende films uit de tweede helft van de jaren twintig van de vorige eeuw, beide uit Rusland: eerst een speelfilm en daarna een documentaire.
De rolprent Het elfde jaar (Odinnadzatyj) uit 1928, geregisseerd door Dziga Vertov (pseudoniem van David Abelevitsj (Denis) Kaufman; 1896-1954) opent het korte filmprogramma aan het eind van de dag op genoemde zender.
Het is een relatief korte film die zal worden uitgezonden tussen 23:35 uur en 00:30 uur in de nacht op maandag 29 november.

Beeld uit het Russische 
Manifest uit 1926: Een
zesde deel van de wereld.

Direct in aansluiting volgt  Sjestaja Tsjast mira (Een zesde deel van de wereld), een Russische, zwijgende documentaire uit het jaar 1926, eveneens van Dziga Vertov.
De film geldt als Manifest. Het camerawerk is van Michael Kaufmann, de muziek werd gecomponeerd door Michael Nyman, die ze met eigen band heeft ingespeeld.

Geen van de twee films wordt door Arte-tv in afzienbare tijd herhaald.

 

14-11-10

'Intruder in the dust' uit 1949 van Clarence Brown nog springlevend; zondagmiddag op België EEN-tv

 

Voorplat van de in 1949

uitgekomen Signet-editie

van de roman in kwestie.

Meer dan zestig jaar oud is de Amerikaanse speelfilm Intruder in the dust, maar deze is springlevend gebleven. Clarence Brown (1890-1987) is erin geslaagd een meesterstuk af te leveren dat niet alleen een schrijnend beeld verschaft van de toen heersende sociale spanningen als gevolg van diepgeworteld racisme bij grote delen van de blanke bevolking in de Verenigde Staten anno toen, maar tevens indirect laat zien dat de spanningen geenszins zijn verdwenen maar veel meer een sluimerend bestaan leiden in een maatschappij op de rand van een vulkaan.

Deze film is een weergave van de roman van William Faulkner (1897-1962), één der grootsten in de literaire geschiedenis van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten, die echter heel wat baantjes had gehad voordat hij — vooral op aandringen van Sherwood Anderson (1986-1941) tot schrijven kwam. 

 

Acteur Juano Hernandez.

Zijn boek [1] werd door Random House vroeg in de herfst van 1948 uitgegeven en betekende zijn doorbraak bij het grote Ameriaanse lezerspubliek, de film kwam een jaar later uit; de beelden werden geschoten op locatie in en om Oxford (Mississippi). De Puerto Ricaanse acteur Juano Hernandez (1901-1970) speelt daarin een onvergetelijke rol als de gesjochten zwarte boer, die dreigt te worden gelyncht als er een blanke man blijkt te zijn vermoord.
De rolprent wordt vertoond door de Belgische, Nederlandstalige, televiesiezender EEN, tussen 14:10 uur en 15:40 uur.
__________

[1] In de herfst van 2010 verschijnt een Nederlandse versie bij Uitgeverij Atlas in de vertaling van Bartho Kriek, onder de titel Het geluid en de drift.

 

05-11-10

Tussen de regels door: Duitse documentaire uit 2005 over India's derde geslacht

 

Duitse documentaire uit 2005

Arte-televisie zendt op vrijdag 5 november, 's avonds van 22:30 uur tot direct na middernacht om 00:05 uur een documentaire uit over een aspect van de hedendaagse Indiase maatschappij, waarover velen liever niet willen spreken, aangezien het verschijnsel niet echt past binnen de culturele ontwikkeling van dat land.
Het thema van de Duitse documentaire — uit 2005, gerealiseerd door Thomas Wartmann voor de SüdWest Rundfunk — is travestieten en hermafrodieten in India. Dikwijls verdienen deze mensen — die al enkele eeuwen in dat land bestaan en zich deels hebben gegroepeerd — hun geld in de duistere sfeer der prostitutie, of ze voorzien in hun onderhoud door te bedelen. Heden ten dage gebeurt dat midden op de rijweg tussen de talloze voertuigen die een enorme verkeerschaos ten gevolge hebben, waardoor het tempo zo laag ligt dat de semi-dames zich zonder al te grote gevaren tussen de langzaam voortbewegende voertuigen kunnen begeven om hun bedelen te realiseren.
In de film komen — binnen het kader in kwestie — zeker ook nog enkele andere aspecten van het sociale leven in deze onmetelijk grote staat aan de orde. 

De documentaire zal door Arte-tv worden herhaald op donderdag 18 november, vanaf 14:45 uur 'smiddags.Standaardwerk van duizend plus bladzijden

In een indrukwekkend boek over de geschiedenis van India — de grootste democratie ter wereld — uit de pen van Ramachandra Guha [1] zijn in het omvangrijke register de begrippen travestie en hermafrodiet niet te vinden; hetzelfde geldt voor het fenomeen prostitutie.

Desniettemin is het meesterwerk van meer dan duizend bladzijden dik (op dundruk) een briljante — en tegelijkertijd boeiend geschreven, en daardoor zeer aangenaam leesbare — basis voor het vergaren van de juiste kennis met betrekking tot de achtergronden van dat uitgestrekte deel van de wereld waar zoveel verschillende talen worden gesproken en geschreven, en waar tal van verschillende vormen van religieuze beleving hebben geleid tot een diversiteit aan problematiek en regelrechte conflicten, en zoiets heeft altijd gevolgen voor de politieke situatie.

Dat het voor menigeen in onze westerse democratie niet gemakkelijk is om zonder meer aan te nemen dat India inderdaad een democratie is, kan men begrijpen, aangezien er nog zoveel gebeurt, respectievelijk beklijft, dat in onze westerse opvattingen over democratie absoluut niet passen.

__________

[1] Ramachandra Guha: INDIA — De geschiedenis van de grootste democratie ter wereldVertaald door Chiel van Soelen en Pieter van der Veen. 1056 pagina's, paperback, geïllustreerd et zwart/wit-foto's. Amsterdam 2006, Nieuw Amsterdam Uitgevers.

27-10-10

Documentaire met nieuw film- en geluidsmateriaal vult beeld over moord op president Kennedy aan

 

Een halve eeuw geleden

Op 22 november 1963 reisde ik per trein naar Rotterdam, waar ik voor het Centraal Station werd opgewacht. Begroet werd ik met de woorden: "Die vuile communisten hebben Kennedy vermoord. De Derde Wereldoorlog is nu wel begonnen."

Hoewel het inmiddels alweer bijna 47 jaar geleden is, staat die aankomst op Rotterdam CS me nog bij alsof ik het gisteren heb meegemaakt. Niet dat ik het enorme enthousiasme voor die VS-president deelde, maar dat doe ik voor geen enkele regeringsleider.
Wat zijn er sedert die dag in november massaal speculaties losgelaten op het thema in kwestie: de moord op genoemde datum, te Dallas - Texas, op John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), de vijfendertigste president van de Verenigde Staten van Amerika.

De plaats van het delict op 22 november 1963: Dealey Plaza in Dallas,Rexas, VS.

 

Meer feiten in documentaire

Het tweede, Nederlandstalige, Belgische televisienet Canvas vertoont op woensdag 27 oktober — vanaf 23:45 uur tot 01:25 uur in de nacht op 28 oktober — een documentaire van Tom Jennings met de titel Lost JFK tapes — The assassination. Daarin zijn nieuw ontdekte archiefbeelden opgenomen die een correcter en completer relaas bieden van de gebeurtenissen op de dag in kwestie, en die tevens een meer afgerond onderdeel verstrekken van al hetgeen er onmiddellijk op volgde.

Een niet nauwkeurig in te schatten aantal keren zijn beelden van die dag in Dallas uitgezonden, verspreid over onze gehele aardkloot. Echter, zo'n vierenhalf decennium ebben er tal van uren aan geluids- en beeldmateriaal in die stad in Texas verborgen gelegen.

In deze documentaire wordt er voor de eerste keer gebruik gemaakt, en wel in ruime mate, van de beelden in kwestie.


08-10-10

Kunstenaar Joost Conijn met zijn 'vliegverhaal' bij Pauw en Witteman, vrijdagavond en -nacht

 

Houten auto, gestookt op hout, gebouwd door Joost Conijn

In de bundeling van een hele reeks grandioze korte stukken, variërend van één regel tot en met wel een pagina in een boek, geschreven door A.L. Snijders [1], komt met enige regelmaat de naam Joost Conijn (geboren in 1971 te Amsterdam voor: beeldend kunstenaar met durf en visie, met fantasie en werkelijkheidszin. Zo construeerde hij een houten automobiel, dat ook nog eens  op hout wordt gestookt en een vliegtuig naar eigen ontwerp. Met laatstgenoemd vervoermiddel vloog hij naar Afrika, met dat houten automobiel naar Tsjernobyl. 

Over zijn vliegtocht naar Afrika vertelt hij op vrijdag 8 oktober in de uitzending van Pauw en Witteman, welke tussen 23:00 uur en middernacht zal worden uitgezonden via Nederland 1. Een herhaling volgt direct na het middernacht-NOS Journaal.

Over dat 'vliegverhaal' van Joost Conijn, getiteld Josovov hebben AFDH-Uitgevers in januari van dit jaar een bibliofiele editie gepubliceerd. Daarvan zijn nog vijftig exemplaren bij de uitgever beschikbaar voor de zachte prijs van € 17,50. Als men het boek daar rechtstreeks bestelt, zullen er geen portokosten in rekening worden gebracht. Het elektronische besteladres luidt: info@afdh.nl

__________

[1]: A.L. Snijders: Vijf bijlen — 335 ZKV's.  670 pag., gebonden. AFDH uitgevers, Enschede, 2009.
Volgens de auteur gaat het hier om zeer kleine verhalen met zeer grote gevolgen: bespiegelingen over zo ongeveer alles wat in hem opkomt en datgene wat hij hoort en ziet, of op enigerlei andere wijze mee wordt geconfronteerd. Hoewel deze stukken gaan over van alles en nog wat in onze wereld van alledag, vormen zij een wereld op zich. Oppervlakkig lijkende, maar eventueel diepgravende filosofische overpeinzingen, niet in de laatste plaats over Kunst en de daaraan verbonden creativiteit, zodat het niet verwonderlijk mag heten dat Joost Conijn hierin eveneens aan de orde komt. Zeer nadrukkelijk aanbevolen!

 

05-10-10

Thema-avond op dinsdag 5 oktober van Arte-tv over de jeugd van China, ook in Europa

 

Twee documentaires
Arte-televisie zendt op dinsdag 5 oktober de Themen-Abend: China's Jugend im Aufschwung, over de rol van de jeugd in de economische groei van het land dat de meeste inwoners van enige staat ter wereld telt. Twee onderdelen van beide een uur vormen de inhoud van dit programma. 

Om 22:00 uur start de documentaire Hanbao-Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski, die over het leven van jonge Chinezen in Europa vertelt. Deze jonge Chinezen vormen binnen onze cultuur een aparte communiteit met geheel eigen regels en gebruiken, die echter voor de buitenwereld zeer ondoorzichtig zijn. De film is op 22 juni 2008 voor het eerst in Hamburg publiekelijk vertoond.
De Nederlands-Duitse documentaire Chinesische Kinder unter Druck — "I wanna be boss" sluit direct aan op eerder genoemde documentaire. Deze gaat over ambitieuze jonge Chinezen di vragen hebben van voor henzelf groot belang met betrekking tot hun leven, hun opleiding, hun motivatie en hun'werkdruk'. Daarvoor heeft filmmaakster Marije Meerman vijf van die jongeren gevolgd tijdens hun examenjaar.
Deze film vult de zestig minuten tussen 23:00 uur en middernacht.

__________

Afbeelding: Beeld uit de documentaire Hanbao — Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski. (Foto overgenomen van de website van de regisseur.)

 

29-09-10

'Andere tijden' op Nederland 2 met Nederlandse veteranen uit de Koude Oorlog

 

Weggevallen grens met oostblok

Sedert 3 oktober 1990 is er geen grens meer tussen het oosten van Duitsand en het oostblok. Daarmee lijkt de langs als dreiging ervaren Grote Beer — lees: De Rus, ook al heet de huidig president van Rusland in onze taal Van Beren (Medvedjev) — relatief tam te zijn geworden en zou men in het Westen niet langer angst hoeven te koesteren voor een invasie, zoals die in de Koude Oorlogs-retoriek werd gepropageerd. Onder anderen de toenmalige VVD-senator Harm van Riel (1907-1980) was er zeer van overtuigd: "Wij weet'n dat de Russ'n koom'n." Gevraagd naar zijn informatiebronnen dienaangaande, zei hij dit te kunnen opmaken uit wat hij las in de internationale kranten die hij dagelijks raadpleegde: De Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Le Monde en The Times.

Wijd verbreide angst
Overigens waren het niet alleen politici en aanverwante hoogwaardigheidsbekleders die zich in die dagen door dergelijke irrationele gevoelens lieten leiden. Een twee decennia oudere dame die tegelijk met mij in het begin van de jaren zeventig Russisch studeerde, was er eveneens "heilig van overtuigd", en studeerde onder meer daarom die taal, opdat ze later allemaal zelf kon verstaan wat er allemaal gezegd zou worden.
Te menen dat er heden ten dage geen gevaren uitgaan van Rusland, is, met een ex-KGBér als Vladimir Poetin — door een enkele compleet zweverige figuur beschouwd als en volbloed democraat —  die de touwtjes aldaar in handen heeft, niet denkbeeldig aangezien hij behoort tot de categorie van de meest abject denkbare leiders (van een staat), maar een invasie van het Westen zal hij vast niet wagen.


Nederlandse veteranen
Over die periode van de Koude Oorlog en de verdediging van de oostgrens van het voormalige West-Duitsland gaat het in de aflevering van het geschiedenismagazine Andere tijden, uit te zenden via Nederland 2,op donderdag 30 december, tussen 21:30 uur een 22:00 uur.
Zoals gebruikelijk leidt Hans Goedkoop ook ditmaal de beelden in deze aflevering in en zal hij tussendoor nadere informatie verschaffen over de Nederlandse veteranen die tijdens de Koude Oorlog jarenlang aan de grens met de DDR hebben geoefend om een eventuele aanval van Sovjetzijde te kunnen afslaan.

 

27-09-10

Wie was de eerste snelheidsovertreder, die na een achtervolging werd aangehouden?

 

 

Niet in het normale lexicon

Geregeld, in principe eens per jaar, verschijnt er, bij de uitgever van de onovertroffen Brockhaus Enzyklopädie, een klein, gebonden boek met de naam Brockhaus in grote rode letters en met één of twee ondertitels: de éne die daarbij steevast voorkomt, is Was so nicht im Lexikon steht.

Daarin wordt de lezer op tal van gebieden geprikkeld met een reeks vragen, die op de oneven pagina's worden gesteld, met aan de achterzijde daarvan het antwoord. Door de inhoud van zo'n alleraardigst werkje door te nemen, heb je inderdaad de beschikking over meer wetenswaardigs, waarvan een deel niet alleen leuk is voor het moment, of geschikt is als gespreksstof, maar tevens feiten en data bevat die je graag voor de rest van je leven meedraagt. In de editie van 1998, die — na BROCKHAUS als hoofdtitel — ook nog Ganz schön merkwürdig als tussentitel draagt, voordat erop wordt gewezen dat men de in korte en bondige teksten gevatte, anekdotisch voorgestelde wetenswaardigheden — in de meeste gevallen bij de vragen voorafgegaan door een tekening van Michael Maier — niet in de normale, omvangrijke editie van de Brockhaus zal vinden.


Wie werd als eerste snelheidsovertreder aangehouden?

"Wer wurde als erster Amerikaner wegen zu hoher Geschwindigkeit festgenommen?" luidt één der in bovenomschreven verzameling opgenomen vragen.

Het antwoord wordt aan de keerzijde van hetzelfde blad (met twee pagina's):

Dat was Jacob German, een New Yorkse taxichauffeur, die het heeft bestaan om in de straten van deze Amerikaanse grootstad in het jaar 1899 met een snelheid van bijna twintig kilometer per uur rond te razen. De agent die hem staande hield, was zelf per fiets onderweg.

__________
BROCKHAUS! — GANZ SCHÖN MERKWÜRDIG
 — Was so nicht im Lexikon steht. Texte von Joachim Heimannsberg; Illustriert von Michael Maier. Redaktion: Gabriele Gassen. 256 pagina's, gebonden. F.A. Brockhaus, Leipzig • Mannheim, 1998. ISBN 978-3-7653-1553-2.

 

19-09-10

Boek en Arte-documentaire over Berlijnse univeriteitskliniek 'Charité'

 

Mannen in het wit

In het kader van een thema-avond van Arte-televisie, aanstaande zondag 19 september, over het thema Götter in Weiß, wordt als tweede onderdeel, de documentaire Die Chefärzte der Charité uitgezonden.De huidige 
Charité is de grootste universitaire kliniek van Europa. Meer dan vierduizend artsen behandelen er jaarlijks zo'n 130.000 patiënten. De film op Arte duurt anderhalf uur en is te zien tussen 22:40 uur en 00:10 uur in de nacht op maandag 20 september. Voor degenen die met de titel Götter in Weiß niets veel kunnen beginnen, zij er op gewezen dat daarmee de macht van de veelal aanbeden artsen wordt bedoeld.


Lange traditie

Al driehonderd jaar bestaat in Berlijn het instituut dat ook al heel lang de naam Charité draagt. In 1710 werd het, op last van de Pruisische koning Friedrich I (1657-1713), als lazaret voor de poorten van de toenmalige stad gebouwd. Dit quarantainegebouw werd gerealiseerd omdat genoemde koning een pestepidemie vreesde. 

De naam Charité werd echter pas aan het gebouw gekoppeld per kabinetsdecreet van soldatenkoning Friedrich Wilhelm I (1688-1740). Daarin werd tevens bevolen dat het moest worden ingericht als burgerhospitaal. In de praktijk betekende dat echter dat het een ziekenhuis voor de armen werd, waarin soldaten, hoeren en mensen die de financiële middelen voor een behandeling niet ter beschikking hadden, terecht konden.

In de bijna drie eeuwen die liggen tussen die periode en de huidige tijd heeft de instelling zich ontwikkeld tot één van de meest geavanceerde en gerenomeerde universiteitsklinieken van de gehele wereld.

Beroemde namen

In de loop der tijd zijn talrijke artsen aan de Charité verbonden geweest die wereldfaam hebben verworven doordat zij op uitzonderlijke wijze hun kennis en kunnen in dienst hebben gesteld van de strijd tegen ziekten en het genezen van patiënten. 

In die context komen we, tussen vele anderen, de namen tegen van de arts, bioloog, antropoloog en etnoloog— en in 1848, alsmede van 1861 tot aan zij overlijden ook nog politicus — Rudolf Virchow (1821-1902), en van Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), die als een van de belangrijkste chirurgen van de eerste helft van de twintigste eeuw geldt. [1]
Maar niet alleen personen van (medisch) gewicht waren verbonden aan de Charité, ook ontwikkelingen die als mijlpaal gelden binnen de experimentele geneeskunde zijn heel direct — dan wel indirect — hebben een link met het — in positieve zin — meest spraakmakende ziekenhuis van Berlijn.


Terugblik in boek

Succesvol auteur van diverse (populair-)wetenschappenlijke werken, Ernst Peter Fischer, heeft onlangs een boek laten verschijnen waarin de geschiedenis van dit ziekenhuis uit de doeken wordt gedaan op een leesbare manier, zonder daarbij hetzij middelmatig, dan wel al te diepgravend te worden, een wijze van schrijven die we van deze auteur gewend zijn. [1]

De auteur (Jahrgang 1947) is Professor für Wissenschaftsgeschichte aan de Universität Konstanz.
__________
Ernst Peter Fischer: Die Charité — Ein Krankenhaus in Berlin; 1710 bis heute. 288 Seiten, gebunden, zwart/wit geïllustreerd. Siedler Verlag (in der Random House Gruppe), München 2009.
ISBN 978-3-88680-880-9.

__________ 

[1] Zie ons artikel van 28 juni 2009 over het uiterst informatieve evolutieboek Der kleine Darwin. Alles was man über die Evolution wissen sollte (2009, Pantheon/Siedler) op de dochtersite Tempel der Wetenschappen. Verder schreef dezelfde auteur een inzichtelijk boek over de geschiedenis van de Laser.

____________

Afbeeldingen

1. Logo ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Berliner Charité.

2. Friedrich Wilhelm I, koning van Pruisen.

3. Ferdinand Sauerbruch, de chirurg bij uitstek uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

4. Rudolf Virchow, arts, bioloog, antropoloog, etnoloog en politicus.

5. Het boek Charité van Ernst Peter Fischer, ter gelegenheid van 300 jaar Klinikum Charité, Berlin.

 

07-09-10

VPRO's Import via Nederland 2-tv: 'Afghan Star' van Havana Marking over Afghaanse 'Pop Idol'

Jarenlang is het in het verdeelde Afghanistan verboden geweest om te zingen — en er zijn, helaas, nog steeds sterk fascistoïde getinte regimes waar men dergelijke taboes mag verwachten, al liggen die staten vooralsnog relatief ver van ons vandaan —, maar in 2009 hebben in dat verre, Aziatische land vierduizend mensen auditie gedaan voor de Afghaanse versie van Pop Idol. Na diverse voor- en tussenrondes zijn er uiteindelijk negen kandidaten overgebleven.

Documentairemaakster Havana Marking heeft een film — Afghan Star — gerealiseerd over dit gebeuren zoals het   door de televisie werd uitgezonden. Daarbij blijft het echter niet, aangezien de kijkers eveneens in staat worden gesteld te zien hoe zij met enkele deelnemers meereist naar hun woonplaats waar ze in de dagelijkse leefomstandigheden eveneens worden gefilmd. Maar juist dan blijkt hoe groot nog altijd de dreiging van de Taliban is.

De film zal worden uitgezonden in de reeks VPRO's Import via Nederland 2, op woensdag 8 september, vanaf 23:40 uur tot 00:45 uur in de nacht op donderdag 9 september. Ongetwijfeld wordt de film binnen niet al te lange tijd ook nog weer gepresenteerd via één der digitale 24-uurs televisiekanalen.

10-08-10

Documentaire 'Lieber Fidel — Maritas Geschichte' enige keren op digitaal kanaal Holland Doc 24

Marita en Fidel
De Duitse Marita Lorenz — geboren op 18 augustus 1939 te Bremen — was nog maar negentien jaar toen ze in 1959 een verhouding kreeg met Fidel Castro, die net dezer dagen zijn rentree heeft gemaakt in het parlement van Cuba, en dat aan de wereld heeft getoond. Castro liet Marita vervolgens stikken, waardoor ze gedwongen werd abortus te plegen.
Dat is te volgen in de documentaire van Wilfried Huismann, getiteld Dear Fidel, die echter ook bekend is onder de Duitse titel Lieber Fidel — Maritas Geschichte, welke elementen van een thriller in zich bergt. Zo kunnen we Marita's contacten met de CIA vervolgen, en dat geldt tevens voor haar betrokkenheid bij de moord op VS-president John Fitzgerald Kennedy in november 1963. Meer over de persoon en haar wederwaardigheden kunt u hier lezen.
De film wordt op dinsdag 10 augustus uitgezonden via het digitale televisiekanaal Holland Doc 24, tussen 22:30 uur en 23:27 uur, en zal in ieder geval nog eenmaal worden herhaald: op woensdag 11 augustus, tussen 21:00 uur en 21:57 uur.

05-08-10

Japanse Edison anno nu, doctor Yoshiro Nakamatsu, vrijdagavond in 'Terzake' van Canvas-televisie


Wereldkampioen Patenten
De Japanse uitvinder Yoshiro Nakamatsu (geboren in 1928), in de wandelgangen beter bekend als doctor Nakamatsu heeft in zijn geboorteland Japan een heel bijzonder status, die hij te danken heeft aan de ruim drieduizend patenten die op zijn naam staan, waarmee hij in die sfeer wereldrecordhouder is. Zelfs Edison laat hij daarmee ver achter zich laat: die bezet een derde plaats met bijna elfhonderd patenten. Sommige daarvan hebben weliswaar hun functie wereldwijd min of meer gehad, doch hebben zij wel degelijk een zeer vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van datgene waarvoor ze waren bedoeld. Andere van zijn uitvindingen kunnen nog steeds blijvend van groot nut zijn, zoals het door Nakamatsu geconstrueerde bed dat — mits voor het doel van slapen gebruikt — ervoor zorgt dat men na vier uur nachtrust verkwikt en uitgeslapen is. De man heeft in zijn jonge jaren het uitvinderspad betreden met een pompje voor sojasaus, speciaal bedoeld voor zijn moeder.


Canvas-docu in Terzake
Canvas-televisie, de tweede Nederlandstalige Belgische kijk- en luister-zender, biedt op vrijdag 6 augustus — tussen 20:00 uur en 20:45 uur — in het programma Terzake een portret met humoristische elementen over deze vreemde vogel, die tegelijkertijd een witte raaf blijkt te zijn. De man is alleen al door zijn opvallende gewoontes een uitzonderlijk wezen. Zo heeft de man een aparte relatie met fotocamera's: die gebruikt hij weliswaar ook gewoon om dingen 'op de gevoelige plaat vast te leggen', zoals al zijn maaltijden, met het doel het evenwicht in zijn voeding te controleren. Daarnaast verzamelt hij fototoestellen, maar alleen als ze een onmiskenbaar eigen geur bezitten. De bijzondere positie die dotor Nakamatsu in Japan geniet — en als je beseft dat hij tevens de uitvinder is van de compact disc en van de dvd, verbaast je dat zeker niet — biedt hem ruimschoots de gelegenheid om voor een pittig honorarium spreekbeurten te verzorgen.

 

14-07-10

Harald Lesch zoekt naar het zesde zintuig in wetenschappelijke ZDF-documentaire


(Para)normaal?
Van het wetenschappelijke programma Abenteuer Forschung dat door het tweede Duitse publieke televisienet wordt verzorgd, zal op woensdag 14 juli een nieuwe aflevering worden gepresenteerd.

De documentaire die dan tussen 22:15 uur en 22:45 uur zal worden uitgezonden, draagt de titel Geheime Botschaften — Der Code des Übersinnlichen. Daarin begeleidt Harald Lesch de kijkers op een zoektocht naar het zesde zintuig.

Ervan uitgaande — althans, at doet de auteur van deze bijdrage — dat, zeker in de loop van de twintigste eeuw, ruimschoots is bewezen dat er iets bestaat dat met het begrip zesde zintuig kan worden aangeduid, blijft het — onder alle omstandigheden — oppassen met betrekking tot allerlei dubieuze praktijken, die u onder het mom van seriositeit worden voorgeschoteld. E of dat nu gaat om de misselijk makende presentatie op het huiskamerscherm door wezens die voortdurend solliciteren op een wijze die men wellicht in een kitschbordeel zou verwachten, en zeker niet in een serieus programma. En precies daarover gaat het: wat u in Nederland op de buis te zien krijgt, is — alleen door de wijze waarop met de talrijke deelaspecten van het geheel wordt omgegeaan — in het gunstigste geval lachwekkend treurig, doch dat gunstige geval zal zich vast nooit werkelijk voordoen.


Waarschuwing

Hopelijk laat wetenschapper Harald Lesch niet na om — bij alle positiefs dat hij te melden heeft — te waarschuwen tegen al die blatende gakkergeitjes die de kijkers alleen maar willen laten winkelen, en dat kost — in de bewuste context — altijd geld, teveel geld, omdat elke cent teveel is voor zulk ziekelijke geraaskal van tuig dat zin heeft in geld.
In het nachtprogramma van het ZDF dat van woensdag 14 op donderdag 15 juli zal worden uitgezonden, kunt u eventueel kijken naar een herhaling van deze documentaire.

____________

Afbeeldingen

1. Prof. Dr. Harald Lesch.

2. Gevaren loeren overal.