20-11-11

Stephen Johnson vertelt hoe de muziek van Dmitri Sjostakovitsj hem over depressies heen hielp; BBC Radio 3, zondagavond

In het programma Sunday feature van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 wordt, op zondag 20 november, tussen 20:45 uur en 21:30 uur onze tijd, een nieuwe aflevering de ether ingestuurd onder de titel Shostakovich ─ A journey into light.
Daarin komt Stephen Johnson aan bod, die zijn depressies heeft overwonnen met behulp van de muziek van Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975). Hoewel er veel duisternis in zowel het symfonische oeuvre alsook in de strijkkwartetten ─ tussen beide disciplines bestaan op tal van fronten veel overeenkomsten ─ te bespeuren valt, kan men eveneens veel overwinning aanwijzen: dat geldt onder meer in de finale van zowel de Vijfde alsmede in die van de Zevende Symfonie.


Het graf van Dmitri Sjostakovitsj op Novodevitsj-begraafplaats
 
bij het gelijknamige klooster in Moskou. Foto uit 2002.

16-11-11

Lena Loliszwili, met 'genezende krachten' valt niet bij de katholieke kerk als geheel in goede aarde

Arte-tv biedt in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 november, tussen 00:20 uur en 01:15 uur in de nacht op donderdag 17 november, de mogelijkheid om kennis te nemen van een als fenomeen omschreven vrouw, die de naam Lena Loliszwili draagt en die befaamd is geworden door haar als genezende krachten omschreven eigenschappen. In de Sovjetunie zijn geleerden helemaal overtuigd van haar kunnen, in Polen en andere Osotbloklanden wordt ze als het fenomeen Loliszwili omschreven.

Dat in de film tevens aan de orde komt dat de katholieke kerk ─ niet geheel maar doorslaggevende delen ervan ─ daar geheel anders over denkt en haar beschouwt als charlatan, zal niemand verbazen die iets weet van de structuur van dat aloude, op tal van punten allang overleefde instituut.

Deze Poolse documentaire in HD-kwaliteit en op het beeldformaat 16:9, van Vita Zelakeviciute, die in samenwerking met Arte France is gerealiseerd in het jaar 2008, zal deze maand nog tweemaal door Arte worden uitgezonden: eerst op maandag 20 november om 05:00 uur, en dan nog eens op zondag 26 november, in de nacht om 03:35 uur.

01-10-10

Het geluk uit de doodrukstrip? Er zijn mensen en medici die daarin geloven

 

Arte-tv laat de kijkers op vrijdag 1 oktober kennismaken met een wel zeer actueel fenomeen: de verbijsterende toename van het aantal kinderen dat wordt gediagnosticeerd als te zijn behept met een psychische stoornis. In de titel van de reportage op deze zender — Das Glück aus der Dose wordt reeds duidelijk dat die kinderen worden behandeld met farmaceutische producten, ook al zitten die tegenwoordig meer en meer in een doordrukstrip. De vraag die achter de eerste helft van de titel wordt gesteld, luidt dan ook: Wie wirksam sind Psychofarmaka? Oftewel: zit het geluk in een doordrukstrip en kan dat er dan ook uit komen?Hoewel dat op zich een uitstekende vraag is, en men onderzoek naar het wezen daarvan alleen maar kan toejuichen, al komt het wel wat laat. Maar als de uitkomsten één en ander duidelijk maken, is de eerste vraag die we dan moeten stellen: hoe juist waren de diagnoses en waarom wordt er teruggegrepen op producten uit de doordrukstrip in plaats van op een therapie die op de persoon gericht is. In vele gevallen gebeurt zoiets omdat het goedkoper is en men — ook de witjassen — minder zelf hoeft te doen, en de farmaceutische industrie met gerichte informatiecampagnes die in ieder geval één ding gemeen hebben. De informatie zodanig verwoorden dat de oplossing in het wondermiddel ligt dat voorradig is.

De reportage is een Duits-Frans-Amerikaanse coproductie uit 2008, van Lilian Franck en Stefanie Schmidt. De uitzending — in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9 — zal plaatshebben laat op de avond, tussen 23:05 uur en 23:50 uur. Herhalingen zullen te zien zijn op zaterdag 16 oktober, vanaf 11:00 uur 's ochtends, en in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 oktober vanaf 02:10 uur.

 

09-09-10

Waarschuwing en advies in verband met 'Ambrosia'-allergieën


In 
de Volkskrant van donderdag 9 september wordt onderaan pagina 5 in een korte bijdrage met het chapeau [1] Hooikoorts en de titel Oproep ambrosia te verwijderen in 12 vet afgedrukte regels uiteengezet dat de Voedsel en Waren Autoriteit een algehele oproep heeft doen uitgaan om daar waar deze plant voorkomt, de ambrosia uit de tuin te verwijderen, aangezien de bloei ervan het hooikoortsseizoen met twee maanden verlengt. 

 


Al eerder is bekend geworden dat deze plant — oorspronkelijk afkomstig uit Amerika — in Nederland snel aan terrein wint. De ambrosia bloeit tot aan september, de pollen ervan oftewel de stuifmeelkorrels veroorzaken hooikoorts. De snelle uitbreiding werd onder meer vastgesteld aan de hand van het voorkomen van steeds meer pollen van deze plant in de lucht.

In het Wikipedia-artikel over deze plant kunt u meer details lezen. Aanbevelenswaardig, vooral voor mensen die te kampen hebben met allergieën.

__________

[1] chapeau — letterlijk: hoed; in de grafische wereld wordt het begrip gehanteerd voor een .boventitel.

__________

Afbeelding: Alsemabrosia.

 

17-01-10

'Levensgevaarlijke geneesmethoden' in Zembla, hedenavond op Nederland 2

 

In het Vara/NPS-programma Zembla dat op zondag 17 januari 's avonds om 21:50 uur een nieuwe aflevering via Nederland 2 zal uitzenden, komt het thema van de bottenkraker, wervelkraker, chiropractor, osteopaat ofwel een craniocraal therapeut aan de orde. Dat zijn allen mensen over wie gedurende de laatste halve eeuw van verschillende zijden — rooms en rood, links en rechts, groen en geel — veel goeds is vernomen, maar die, net als homeopaten en andere naturgeneeskundigen steeds weer een frontale aanval wordt geopend, op de achtergrond geïnstigeerd door farmaceuten, die de verkoop van hun chemische, niet zelden mensonterende, rotzooi in gevaar zien.

Ook vandaag de dag worden er weer vraagtekens gezet bij het optreden van sommigen van de groep osteopaten in algemene zin, en specifiek bij diegenen, welke beweren dat ze de meest uiteenlopende ziekten en/of symptomen kunnen doen wegsmelten door hun specifieke methode. Er schijnt zelfs te worden beweerd dat ADHD dan wel leerstoornissen op die manier kunnen worden verholpen, evenals bedplassen en overmatig huilen. Dat chronische hoofdpijn kan worden verlicht, respectievelijk verholpen door middel van de ingre(e)p(en) van één of meerdere praktici uit de bovengenoemde categorieën, lijkt mij op zich niet zo vreemd. Maar onder alle omstandigheden blijft het een kwestie van wie, hoe, wanneer en waar. Net als bij artsen en specialisten in het officiële circuit.

Het valt in ieder geval te hopen dat in de reportage niet een vooringenomen, negatief beeld zal schetsen van het te behandelen fenomeen.

 

11-01-10

Stotteren en hikken — twee grote problemen, medisch en maatschappelijk — en eventuele therapieën

Op één avond kunt u binnen een paar uur uitgebreid worden geïnformeerd over zowel het fenomeen stotteren en wat daar eventueel te doen valt, alsook over iemand die al twee jaar achtereen de hik heeft en daarmee artsen voor een raadsel stelt, zowel qua fenomeen als een eventuele therapie die daar adequaat tegen in het veld zou kunnen worden gebracht.

Stotteren en de therapie 
Als mensen — en dan zijn dat vooral jongeren — die stotteren, beseffen in welk gezelschap ze zich bevinden, vooral historisch, zouden ze dan niet met veel meer overtuiging een therapie volgen, ondanks de wetenschap dat de afstand van stotteren naar vloeiend spreken bepaald geen snelweg zonder hindernissen is.
De grootheden in het verleden, die met de niet bepaald geringe problematiek van het stotteren te kampen hebben gehad, zijn onder anderen Charles Darwin (1809-1882), Winston Churchill (1874-1965), en Marilyn Monroe (1926-1962).


Jongelui in de schijnwerpers nu

Nog niet zo lang geleden, in de tweede helft van oktober jongstleden, heeft olympisch zwemkampioen Maarten van der Weyden zich op de televisie geuit met betrekking tot zijn stotter-probleem, en juist het feit dat een sportman daarmee in het openbaar verschijnt, kan een enorme ondersteuning zijn voor jongeren die grote angsten hebben met betrekking tot hun afwijking en steeds vaker en verder in een isolement dreigen te geraken.
De zangeres die bekendstaat als Miss Montreal, maar in werkelijkheid Sanne Hans heet, liet daarentegen weten dat ze niet al te erg gebukt gaat onder dat fenomeen; ze ziet er zelfs wel voordelen in: het schijnt lief over te komen en verder de andere sekse aan te trekken. 


Reportage op ZDF

Het verschijnsel stotteren en de vraag wat er hoe en op welke wijze iets tegen kan worden gedaan, worden behandeld op dinsdag 12 januari in een nieuwe aflevering van de ZDF-reportageserie 37°, een reeds vele jaren bestaand programma van het tweede publieke Duitse televisienet. De titel van deze, een half uur — tussen 22:15 uur en 22:45 uur — durende uitzending luidt: Vom Glück zu sprechen.


Twee jaar achtereen de hik

BBC One Television zendt diezelfde avond, bijna een uur nadat de reportage over stotteren bij de Duitsers al bijna weer is vergeten, een documentaire uit die de titel draagt The man who can't stop hiccuping, van 23:35 uur op dinsdagavond tot 00:15 uur in de nacht op woensdag 13 anuari. De film gaat over een man van vijfentwintig jaar, die al twee jaar achtereen de hik heeft. Artsen staan voor een raadsel, zowel op het punt van de oorzaak, alsmede met betrekking tot de vraag op welke wijze er genezing dan wel medicamenten voor deze afwijking  kan worden gerealiseerd. 

 

23:40 Gepost door Heinz Wallisch in Medische kwesties: ziekten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stotteren, de hik |  Facebook |