09-01-12

Vara's nieuwe programma 'RamBam' zaagt kwalijke lieden en instanties door. Vanavond op Nederland 3

Doorzagen van loze beweringen

In de aflevering van het nog nieuwe Vara-programma RamBam, die op maandag 9 januari, tussen 21:55 uur en 22:30 uur, via Nederland 3 wordt uitgezonden, gaan de makers op zoek naar de geesten met welke de kwalijk-dubieuze 'paragnost' Derek Ogilvy beweert contact te (kunnen) leggen.
Het heet dat in RamBam op onconventionele en anarchistische wijze maatschappelijk onrecht wordt aangepakt. Nog niet zo lang geleden heeft diezelfde Vara, ook al de staf gebroken over de zich als medium presenterende Amerikaanse mevrouw Char en haar tot in het merg afgebroken door aan te tonen wat er allemaal aan haar opdringerig-irritante wijze van 'channelen' en veel meer van dergelijke nonsensicale praktijken niet deugde. Hopelijk doet de omroep dat ─ ook al is de aanpak van RamBam een andere ─ eveneens met die extreem onvolwassen, doch voor velen, helaas, geloofwaardig suggererende kletskous Ogilvy.

Geheimhoudingsverklaring
In Artikel 7 van de Geheimhoudingsverklaring van RamBam ─ afgedrukt in de VPRO Gids van deze week (2012, nr. 1) ─ staat:

Dat in de eerste aflevering een bekende Nederlander wordt 'ontmaskerd'. In de tweede is een bekende zakenman het doelwit. 'Dat is iemand waarvan (sic) we vinden dat hij iets terug moet doen voor de mensen die hij heeft benadeeld. We gaan niet iemand moedwillig kapot maken. We laten zien dat er iets niet klopt en dat je daar niet mee weg kan komen.'


Hopelijk wijken de makers van dat principe af als het gaat om die figuren welke mensen massaal geld uit de zak kloppen met leugens en laster, lagen en listen, die ze dan als 'paranormale kennis en kunde' te grabbel gooien. Daarbij gaat het om monsterlijk tuig van de richel dat zich nog ergerlijker presenteert dan de protagonisten in die nachtelijke programma's vol met zich op het laagst denkbare niveau gedragende sekshoertjes.
Het spreekt vanzelf dat niemand zich daardoor moet laten leiden, of zelfs maar één cent zou moet neertellen voor dergelijke daverende gekte. Want degenen die zich het geld voor niets-en-nogmaals-niets uit de zak laten kloppen, zijn nog stupider dan degenen die de gekwadrateerde idiotie over hun 'kunnen' zo schaamteloos de wereld insturen.


De befaamde, niet alleen dichterlijk ingestelde
, maar tevens heel erg in de toekomst kunnende kijken, intens veel publicerende Hil Zwaneschil, schreef decennia geleden reeds over deze thans optredende oplichters, de twee hieronder volgende pracht-poëmen:

Liederlijk Leugentuig

Verhang u aan uw huig
Wanneer verwerkt men uw maffia

Nu eindelijk eens tot raffia?

EN:

O, ellenlang, ellendig loeder

Geboren uit een mensenmoeder

Begeef u naar een varkenshoeder

Die vermaalt u wel tot poeder

Welk een waarlijk vooruitziende blik.

__________
(sic): Het is iemand van wie, en niet iemand waarvan.

10-11-10

Dertig miljard dollar naar de haaien: BP en de olieramp in de Golf van Mexico

 

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 november — tussen 00:20 uur en 01:20 uur — vertoont de Britse tv-zender BBC Two een reportage over de olieramp in de Golf van Mexico, welke eerder dit jaar zoveel belangstelling heeft gegenereerd, mede doordat de omvang steeds weer groter bleek dan men de burgers van deze aardkloot wilde doen geloven, en vanwege de politieke verwikkelingen die de ramp met zich heeft meegebracht, vooral in Washington. Aan die olieramp hebben we om 12 september 2010 een bijdrage gewijd op de aan deze site redactioneel gelieerde Tempel der Documentaires.

BBC Two presenteert nu BP: $30 bn blowout. Dat bedrag — dertig miljard dollar — is de vooralsnog geschatte som aan kosten, die de ramp heeft veroorzaakt. In de reportage kunt u luisteren en kijken naar een interview met Bob Dudley, de huidige directeur van BP [1] en met diens voorganger Tony Hayward.

__________

[1] De letterafkorting BP staat voor British Petroleum Company.

 

 

 

 

27-09-10

Wie was de eerste snelheidsovertreder, die na een achtervolging werd aangehouden?

 

 

Niet in het normale lexicon

Geregeld, in principe eens per jaar, verschijnt er, bij de uitgever van de onovertroffen Brockhaus Enzyklopädie, een klein, gebonden boek met de naam Brockhaus in grote rode letters en met één of twee ondertitels: de éne die daarbij steevast voorkomt, is Was so nicht im Lexikon steht.

Daarin wordt de lezer op tal van gebieden geprikkeld met een reeks vragen, die op de oneven pagina's worden gesteld, met aan de achterzijde daarvan het antwoord. Door de inhoud van zo'n alleraardigst werkje door te nemen, heb je inderdaad de beschikking over meer wetenswaardigs, waarvan een deel niet alleen leuk is voor het moment, of geschikt is als gespreksstof, maar tevens feiten en data bevat die je graag voor de rest van je leven meedraagt. In de editie van 1998, die — na BROCKHAUS als hoofdtitel — ook nog Ganz schön merkwürdig als tussentitel draagt, voordat erop wordt gewezen dat men de in korte en bondige teksten gevatte, anekdotisch voorgestelde wetenswaardigheden — in de meeste gevallen bij de vragen voorafgegaan door een tekening van Michael Maier — niet in de normale, omvangrijke editie van de Brockhaus zal vinden.


Wie werd als eerste snelheidsovertreder aangehouden?

"Wer wurde als erster Amerikaner wegen zu hoher Geschwindigkeit festgenommen?" luidt één der in bovenomschreven verzameling opgenomen vragen.

Het antwoord wordt aan de keerzijde van hetzelfde blad (met twee pagina's):

Dat was Jacob German, een New Yorkse taxichauffeur, die het heeft bestaan om in de straten van deze Amerikaanse grootstad in het jaar 1899 met een snelheid van bijna twintig kilometer per uur rond te razen. De agent die hem staande hield, was zelf per fiets onderweg.

__________
BROCKHAUS! — GANZ SCHÖN MERKWÜRDIG
 — Was so nicht im Lexikon steht. Texte von Joachim Heimannsberg; Illustriert von Michael Maier. Redaktion: Gabriele Gassen. 256 pagina's, gebonden. F.A. Brockhaus, Leipzig • Mannheim, 1998. ISBN 978-3-7653-1553-2.

 

21-07-10

ZDF's Abenteuer Wissen-aflevering van heden over de Oliepest in de Golf van Mexico

De reeks Abenteuer Wissen van het tweede Duitse publieke televisienet (ZDF) wordt op woensdag 21 juli, tussen 22:15 uur en 23:00 uur, vervolgt met de aflevering Die Ölpest im Golf von Mexico — Ausmaß und Folgen der Katastrophe.
Die populair-wetenschappelijke documentaire wordt geacht ons meer inzicht te verschaffen dan printmedia, internet en televisiejournaals ons verstrekken. Zo kunnen we meer informatie verwachten over de omvang van deze ramp en de de gevolgen ervan voor (water)dieren — welke het meest direct zijn getroffen —, voor mensen en voor het milieu, al lijkt het er, begrijpelijkerwijze op dat deze volstrekt niet in te schatten vallen.
En ook al kan
— al dan niet terecht — de indruk ontstaan dat bij de huidige stand van zaken (dinsdag 20 juli) het 'gat vooralsnog is gedicht', een goed, uitgebreid overzicht is in deze fase  niet mogelijk. De vaststelling dat er sprake is van een intense, omvangrijke milieuramp, die geen positieve gevolgen kan hebben, lijkt thans de enige zekerheid.

Deze aflevering van Abenteuer Wissen wordt uitgezonden in HD-kwaliteit, op het beeldformaat 16:9. De uitzending wordt in de loop van de nacht op donderdag 22 juli herhaald, vanaf 02:45 uur.